Procesul de admitere este în curs de desfășurare pe tot parcursul anului şcolar.

După completarea formularului de aplicare, elevul, însoțit de cel puțin un părinte / tutore va veni la școală pentru interviu si evaluare și pentru a-și rezerva un loc într-una din sesiuniel de examen din Februarie sau Aprilie .

Pași:

1. Completarea formularului de aplicare și plata taxei de aplicare.

2. Elevul și cel puțin un părinte / tutore vor vizita școala. Elevul trebuie să aducă un portofoliu în care să includă rezultatele, diplomele academice și extrașcolare, precum și o scrisoare de recomandare de la un profesor.

Aplicanții trebuie să demonstreze că au o pregătire academică solidă care să includă următoarele trei aspecte:

  • Dovada a unei medii generale de cel puțin 8,5 pentru elevii români și cel puțin gradul B sau echivalentul acestuia pentru elevii care vin din școli internaționale;
  • Competențe avansate de limba engleză (cel puțin nivelul B2);

3. Discuție cu părinții / tutorii: aceasta va avea loc cu ofițerul de admitere și va include informații despre etos și așteptări, ziua de școală, teme și uniformă.

4. După această discuție, elevul va susține examenul de intrare prin parcurgerea următoarelor testări:

Test de limba engleză - 60 minute (test scris);

Test de matematică - test de 60 minute cu instrucțiuni în limba engleză;

Interviu în limba engleză - 15 minute.

5. Un răspuns scris pe e-mail cu privire la admitere va fi trimis părinților / tutorilor. 

Dacă doriți să aflați informații referitoare la taxele de admitere în liceu, accesați link-ul