lstoric:

Fundația Avenor a oferit burse de studiu pentru elevii Avenor College începând cu anul 2010. Cuantumul lor se ridică până în prezent (2017) la valoarea totală de peste 241.000  euro. Până acum au beneficiat de burse de studiu un număr de 47 de elevi.

În anul școlar 2016 - 2017 beneficiază de burse 11 elevi. Valoarea totală a burselor acordate este de 68.000 euro. 

Bursier

Definiție: Bursierul Avenor demonstrează rezultate academice și extra-curriculare excepționale, este model de comportament, are o atitudine proactivă față de învățare, participă în mod activ la evenimentele școlii menționate în Calendar, este un bun coleg, prieten.

Viitorul bursier candidează pentru bursă în conformitate cu programul de burse care se publică în fiecare an în luna martie. Programul de burse prevede numărul de burse disponibile, valoarea financiară a burselor, precum și termenii și condițiile pentru a câștiga o bursă.

Programul de burse Avenor pentru anul școlar 2017 - 2018 cuprinde:

  • A. 4 burse școlare gimnaziale: acoperă între 25% și 100% din taxa de școlarizare, se adresează elevilor de gimnaziu (clasele 5 - 7) înscriși la Avenor sau în altă instituție de învățământ.

Bursele sunt disponibile pentru elevii din actualele clase a 5-a, a 6-a și a 7-a.

Bursele se acordă pentru întreg ciclul de școlarizare (gimnaziu) cu reînnoire anuală condiţionată de menţinerea nivelului academic (note și rezultate la concursuri), precum şi a comportamentului pentru care s-a acordat bursa (condiții menționate explicit în contractul care face referire la acordarea bursei).

Aflați criteriile de acordare a burselor pentru Gimnaziu la Avenor College aici: http://tinyurl.com/mzrdq5x

Formularul de înscriere pentru bursă: http://www.avenor.ro/formulare/burse/

  • B. 4 burse liceale: acoperă între 25% și 100% din taxa de școlarizare, se adresează elevilor din clasa a 8-a (year 9) și a 10-a (year 11) înscriși la Avenor College sau în altă instituție de învățământ. 

Aflați criteriile de acordare a burselor pentru Liceul Internațional Avenor aici: http://tinyurl.com/n2a6c5l

Formularul de înscriere pentru bursă: http://www.avenor.ro/formulare/burse/

Calendar și informații necesare pentru candidații la Programul de burse Avenor:

7 - 24 aprilie: Înscrierea individuală pentru bursă se va face pe baza formularului de înscriere și depunerea dosarului complet pentru bursă la Secretariatul școlii Avenor College.

Acesta va conține: copie după carnetul de note, copie dupa certificatul de limba engleză, scrisori de recomandare, copii după diplome/certificate care să arate îndeplinirea criteriilor de la punctul 7 (portofoliu).

Elevii vor fi invitați împreună cu părinții pentru un interviu cu un membru din managementul Avenor și pentru examenele la limba română, matematică și engleză. Aceste examene sunt obligatorii pentru candidații din afara Avenor College.

24 aprilie - 5 mai: comisia de burse va evalua dosarele candidaților și va decide finaliștii.

Membrii comisiei de burse pentru gimnaziu sunt: Diana Segărceanu, Dana Papadima, Marilena Nicolae, Georgiana Socoliu, Claudia Andrei, Andrew Kearns și Cristina Pop.

8 - 12 mai: părinții finaliștilor pentru bursă vor primi un mesaj de confirmare care va cuprinde valoarea financiară a bursei, contractul de bursă și un chestionar adresat părinților.

15 - 19 mai: părinții care sunt de acord să continue procesul după ce cunosc condițiile pentru acordarea bursei vor trimite un e-mail de confirmare către aceeași persoană din partea căreia au primit anunțul. Va fi comunicată părinților tema pentru discursul liber al candidatului.

22 - 28 mai: perioadă de pregătire pentru discursul liber.

30 – 31 mai: prezentarea liberă va fi făcută în fața unei comisii formate din 2 membri ai echipei de conducere a școlii și un membru din partea Fundației Avenor.

5 - 7 iunie: în urma acestei prezentări, părinții vor primi contractul în care sunt stipulate condițiile de acordare a bursei. În cazul în care oferta este acceptată, va fi semnat un contract de bursă. 

12 iunie (decernarea burselor) - Elevul va primi bursa în cadrul ceremoniei Avenor Awards. Participarea este obligatorie, fiind parte din Contractul de acordare a bursei.