Bilingvismul este o valoare centrală între caracteristicile principale ale elevilor Avenor College. Termenul „bilingvism” se referă la persoane sau grupuri care folosesc în mod obișnuit două sau mai multe limbi pentru comunicare în diferite contexte. La Avenor College, definim „educația bilingvă” prin utilizarea a două limbi  - româna și engleza - ca medii de învățare pentru o serie de discipline non-lingvistice.

Ce au de câştigat elevii?

Prin lecţii intensive de engleză, cluburi extracurriculare în limba engleză și o serie de alte discipline incluse în orar predate în limba engleză, elevii noștri vor dobândi abilitățile necesare pentru a-și continua studiile într-un mediu de limbă engleză, în viitor, dacă îşi doresc să facă acest lucru.

Elevii Şcolii Avenor obţin rezultate remarcabile la examenele, Cambridge English Language Assessment confirmând importanţa integrării limbii engleze în programa noastră. Suntem mândri să sărbătorim un success de 100% la examenele:

  • First Certificate in English (FCE)
  • Preliminary English Test (PET)
  • Key English Test (KET)
  • Young Learners Flyers (YLE Flyers)
  • Young Learners Movers (YLE Movers)
  • Young Learners Starters (YLE Starters)

Cum putem preda limba engleză și cum putem folosi cele mai bune metode de predare practică la Şcoala Avenor?

Elemente ale programei Cambridge și cele mai bune practici din Marea Britanie se găsesc atât în conținutul, cât și în prezentarea lecției.

Pe parcursul școlii, atât în programa în limba română cât și în cea în limba engleză profesorii noştri adaptează principiile și metodele de învățământ ale sistemelor Cambridge International și Marii Britanii, în scopul de a asigura un mediu de învățare stimulativ, flexibil, în care fiecare copil este preţuit.

Toţi copiii învaţă limba engleză cu profesori de limba engleză de specialitate și au cel puțin o lecție pe săptămână cu un vorbitor nativ.

În plus, elevii noștri experimentează elemente provenite din Cambridge International Mathematics and Science și studiază un curs TIC bazat pe Cambridge ICT Starters. Aplicarea creativă continuă a limbii engleze are loc în cadrul orelor de artă, drama, muzică și sport, și a unei game largi de cluburi co-curriculare.