Login Părinți
  • Acreditări
Acreditări
Avenor College este o ?coala interna?ionala bilingva cu dubla acreditare, atât în sistemul românesc, cât ?i în sistemul britanic. Am primit acreditarea Ministerului Educa?iei din România, prin ARACIP, în urma cu 12 ani, iar din anul ?colar 2018-2019, avem confirmarea ca îndeplinim ?i standardele British School Overseas (BSO), reprezentând Department for Education (DfE) din Marea Britanie.