Cercetările ultimilor ani în domeniul inteligenţei umane au demonstrat că nu există un singur tip de inteligenţă, responsabil de succesul nostru în viaţă şi cuantificabil prin IQ, ci inteligenţa presupune învăţare şi adaptare. Toate aceste evidenţe au fost expuse de Howard Gardner în lucrarea “Frames of mind” din 1983.

Howard Gardner a formulat iniţial o listă cu 7 tipuri de inteligenţă : inteligenţa lingvistică, inteligenţa logico-matematică, inteligenţa spaţială, inteligenţa muzicală, inteligenţa kinestezică, inteligenţa intrapersonală şi inteligenţa interpersonală. Primele două tipuri de inteligenţă sunt utilizate frecvent în programele educaţionale din şcoli şi sunt măsurate prin testul IQ, următoarele trei au fost asociate cu arta, iar pe ultimele două Howard le-a numit “inteligenţa personală”, acestea din urmă formând Inteligenţa Emoţională, măsurată prin EQ.

Ce au elevii de câștigat?

Școala tradiţională are tendinţa să centreze întregul proces academic pe primele doua tipuri de inteligenţă dintre cele 7 identificate de Howard Gardner: pe inteligenţa lingvistică și pe inteligenţa logico-matematică. Accentul cade pe IQ, uitând parcă de EQ, de ceea ce ne defineşte a oameni.

Prin activități extrașcolare și nu numai, Avenor College îşi propune să ofere elevilor săi posibilitatea să identifice, să exerseze şi să dezvolte toate cele 7 inteligenţe, astfel încât procesul de învăţare și de auto-descoperire să fie complet, eficient şi adaptat ecuaţiei unice a fiecărei persoane.

Cum explorăm și dezvoltăm talentele la Avenor College?

La Avenor College, oferim o gamă largă de activităţi extracurriculare (cluburi, evenimente artistice proprii, experienţe interpersonale prin community service şi proiecte interşcolare), prin care elevii îşi explorează și rafinează  talentele, abilităţile şi interesele, accesând în mod natural toate cele şapte tipuri ale inteligenţei umane.

Părinţii sunt consultaţi în alegerea activităţilor extracurriculare care pot varia în funcţie de clasă, vârstă și de aptitudinile copiilor.

Activităţile extra-curriculare de la Avenor College se grupează după cum urmează:

a. Cluburi extracurriculare obligatorii:

Avenor College are în vedere un set de cluburi extracurriculare care sunt obligatorii pentru toti copiii, fiind menite să completeze profilul elevului. Direcțiile tematice care orientează oferta de opționale sunt: opțional limbă engleză, cultură generală, opționale artă și educația fizică.

Printre acestea se numără cluburi ca: Drama, Fun ICT, etc.

b. Cluburi extracurriculare la alegere:

Cluburile Avenor College sunt gândite pentru a susține și stimula înclinațiile individuale ale fiecărui elev.

Cluburi extracurriculare incluse:

Cluburi de cunoaştere: Șah, Story Club, Micii Cititori,  ICT Club,  Club de limba franceză, Club de limba spaniolă, Club Scriere creativă, Science Fun, Club Mind Lab, Club de reciclare creativă, Grădinărit;

Cluburi de sport și mişcare: Fitness, Cercetaşi, Baschet, Handbal, Tenis de masă, jocuri sportive, Multisport;

Cluburi de arte: Tehnici de pictură, Art & Craft, Artă dramatică, Club Handmade, Cor, Music X-travaganţa;

Cluburi la cerere (pentru cei pe care talentul şi perseverenţa îi recomandă ca apţi să facă performanţă și să obţină rezultate deosebite): Balet, Chitară, Pian, Mini-fotbal, Înot, Arte Marţiale. Cluburile la cerere sunt contra-cost nefiind incluse în oferta educațională de bază a școlii.

Pentru clasele pregătitoare, I şi a II-a cluburile sunt de iniţiere şi experimentare, fiind gândite pentru a răspunde nevoii de experimentare.

Pentru clasele a III a şi a IV-a  cluburile vor viza identificarea şi exersarea talentelor.

Pentru clasele a V- a - a VIII- a cluburile sunt alocate unui studiu intensiv şi aprofundat, care să-i ajute pe elevi să dezvolte maximal talentele, abilitităţile şi pasiuni, astfel încât aceste cluburi să-i ajute în alegerea carierei şi în dezvoltarea lor personală, să asigure baza unei culturi generale şi de specialitate solide.

În liceu, elevii vor avea posibilitatea să participe la o serie de cluburi: dezbatere, public speaking, teatru, sport, arte și alte cluburi disponibile la Avenor College.

Elevii sunt invitaţi să se implice în Radio Avenor, Consiliul Elevilor și alte inițiative ale liceului Avenor.