Elevul Avenor College este conștient de individualitatea sa, își asumă responsabilități și este creativ. Este perseverent, optimist și capabil de (auto)analiză și identificare de soluții. Construiește cu ceilalți relații bazate pe respect și toleranță.

Pentru a sprijini elevii să dezvolte trăsăturile de mai sus, la Avenor College:

  • Elevul nu învață numai să știe, ci învață să facă, să trăiască împreună cu ceilalți și să fie;
  • Elevul are timp de studiu, dar și timp de relaxare, mișcare, joc și socializare pentru a fi o persoană echilibrată la nivel personal, social și emoțional;
  • Elevul este încurajat nu numai către performanță academică, ci și să-și descopere și să-și urmeze pasiunile și talentele în zone non-academice cum sunt arta sau sportul.

Caracteristicile elevului Avenor College

Elevul respectuos  are o conduită civilizată în tradiţia bunului-simţ. Se ghidează după un set de reguli şi principii clar stabilite. Cere permisiunea. Are un limbaj şlefuit şi gesturi controlate. Caută să înţeleagă complexitatea lucrurilor. Acordă atenţie promisiunilor făcute. Dovedeşte spirit civic. Îşi arată aprecierea faţă de oameni şi mediul înconjurător.

Elevul responsabil este independent, disciplinat şi organizat. Îşi planifică din timp acţiunile, dozează înţelept resursele, calculează posibilităţile şi stabileşte priorităţi. Cântăreşte serios înainte de a lua o decizie. Duce la bun sfârşit acţiunile începute. Îndeplineşte sarcinile cu simţ de răspundere.

Elevul perseverent este ambiţios şi devotat. Vrea să ştie cât mai mult despre ,,cum” şi ,,de ce”. Hotărât să cucerească vârful, continuă căutarea până la atingerea ţintei. Efortul susţinut, capacitatea de concentrare şi răbdarea îl ajută să depăşească orice obstacol.

Elevul implicat este campion al colaborării. Participă la proiecte de grup activ interesat şi din proprie iniţiativă. Construieşte relaţii statornice cu ceilalţi. Îşi alimentează curiozitatea prin schimbul de idei, informaţii şi opinii. Dovedeşte spirit  de aventură, acceptă provocări şi îşi asumă riscuri pentru a finaliza triumfător cât mai multe proiecte.

Elevul creativ - un colecţionar de idei îndrăzneţe. Susţine în mod original şi dezinvolt punctul de vedere. Formulează întrebări deschise şi oferă răspunsuri neobişnuite. Fire spontană şi neconvenţională, este preocupat să transforme ceva vechi în ceva nou. Are un stil inconfundabil, care îi permite să se adapteze la schimbare. Imaginaţia lui este un rezervor inepuizabil de resurse.

Elevul tolerant este răbdător, prietenos şi sensibil la nevoile celorlaţi. Ştie să asculte. Îi place să ajute la nevoie. Inspiră stăpânire de sine/autocontrol. Astfel, îşi controlează emoţiile şi reacţiile. Reacţionează proactiv.

Elevul optimist ştie să găsească bucurie în frumuseţile lumii. Priveşte latura bună a lucrurilor.  Are încredere în forţele proprii şi în semenii săi. Comunică uşor şi expresiv, se face înţeles şi convinge. Are curajul de a-şi încerca şansele. Dezamorsează situaţiile tensionate printr-un savuros simţ al umorului.

Elevul reflexiv este un observator fin şi atent. Vede mai mult şi mai bine decât ceilalţi. (Auto)evaluează rezultatele în mod constructiv. Analizează situaţiile din perspective multiple, dincolo de aparenţe.  Stabileşte conexiuni. Ia decizii după o atentă cumpănire. Oferă soluţii pertinente. Trasează direcţii de progres. Vizualizează pasul înainte.