Traseul educațional în viziunea Avenor College furnizează perspective multiple asupra formării și dezvoltării elevului atât în planul achizițiilor fundamentale și îmbogățirii cunoștințelor, formării de capacități și atitudini specifice, cât și în planul dezvoltării personale și orientării profesionale.

Unul din sensurile multiple ale termenului de „curriculum” face trimitere la „drum, parcurs”. Esența traseului curricular și extracurricular Avenor College constă în reconfigurarea Curriculumului Național prin centrarea actului educativ pe elev. Adaptarea demersului didactic la nevoile de învățare individuale implică folosirea de strategii educaționale complementare și materiale didactice multiple și interactive.

Astfel, oferta educațională are la bază un curriculum bazat pe competențe, unde predarea și evaluarea prin proiect creează oportunități reale de progres printr-un ansamblu de experiențe de învățare directe și indirecte, în contexte formale, non-formale și chiar informale.

Programa școlară impusă de Ministerul Educației Naționale este îmbogățită cu un pachet curricular opțional, de natură integrativă, dintr-o perspectivă holistică. Disciplinele școlare obligatorii sunt secondate de cursuri specifice curricumului britanic (BC-British Curriculum).

Orele de Drama (educație dramatică) și cele de PSHE (dezvoltare personală) sunt o dovadă a atenției deosebite acordate valorizării potențialului individual, dincolo de cel de vârstă.

Orele de studiu individual în clasă / acasă funcționează ca o disciplină intelectuală menită să releve abilități variate, precum obiceiul de a studia, de a culege informații, de a aprofunda materia studiată la orele de curs, dar și de a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor.

Abordarea transcurriculară, prin temele școlii, caracteristică Avenor College, impune depăşirea unor graniţe, eliminarea unor cadre rigide, în vederea explicării mai profunde a fenomenelor, realizându-se astfel o coordonare a diverselor unghiuri de vedere, în locul predominării unuia dintre ele.

Agenda elevului este un instrument de lucru inovator care întărește semnificația acordată activităților prin care elevul „învăță să învețe”.

Sistemul de evaluare standard prin calificative, respectiv note este completat de un set de instrumente de evaluare alternativă, extensie a practicilor educaționale internaționale.

Manualele sunt avizate de Ministerul Educației Naționale. Diplomele și certificatele școlare eliberate de Avenor College au valoare recunoscută de Ministerul Educației Naționale și produc efectele de studii în învățământul românesc.

Consultațiile individuale periodice cu părinții, întâlnirile semestriale Morning Coffee, Friday feedback, urmăresc întărirea canalului de comunicare constructivă din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.