Taxele pentru Grădinița Avenor în anul școlar 2019 - 2020 sunt următoarele:

  1. Taxa curriculară (taxa de bază)

  • 500 Euro/lună pentru program 9 - 12;
  • 540 Euro/lună pentru program 9 - 14 (include 1 club curricular);
  • 650 Euro/lună pentru program 9 - 17 cu somn (include 1 club curricular și 1 un club co-curricular la alegere);
  • 700 Euro/lună pentru program 9 - 17 cu cluburi (include orice club, mai putin Șah, Arte Marțiale, Balet);
  • 750 Euro/lună pentru program 9 - 17 ALL INCLUSIVE (include toate cluburile co-curriculare, cu excepția cluburilor de Tenis, Multisport și Pian).

Taxa curriculară se referă la o perioada de 10 luni (1 septembrie - 30 iunie) și se achită lunar indiferent de vacanțe sau absențele copilului.
Pentru fraţi înscrişi la gradiniţă, şcoală sau liceu există un discount de 5% aplicabil taxei de şcolarizare.

2. Alte taxe:

Taxe pentru cluburi co-curriculare variază în funcţie de specificul clubului şi de frecvenţa sa. 

Taxă de înscriere: 300 Euro (se achită o singura dată, la înscrierea copilului în grădiniţă). 

Depozit: 500 Euro (se achită la înscrierea în grădiniță și anual la reînscriere; se deduce din ultima factura a anului educational curent).

Taxă anuală pentru resurse: 200 Euro/an pentru grupele 2 - 3 ani și 3 - 4 ani, 250 Euro/an pentru grupele 4 - 5 ani și 5 - 6 ani.

Taxa pentru masă (Prânz + Gustarea de după-amiază), valabilă în anul școlar 2018-2019

  • Cost fix indiferent de vacanțe sau prezențe: 100 Euro/lună

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaţi-ne:

Grădiniţa Avenor: contact@avenor.ro sau la 0720 288 211/0737 043 475.

Admiterea în grădinița Avenor

  • Vizitarea şcolii și familiarizarea cu oferta educaţională;
  • Discuţie cu profesorul de la clasă sau coordonatorul grupelor de vârstă la care participă părinţii si copilul;
  • Parcurgerea formalităţilor de înscriere.