Elevii Avenor College parcurg programa românească în variantă îmbogățită, într-o manieră care asigură implicare și plăcerea de a învăța, adaptare la nevoile fiecărui copil în parte și o înțelegere profundă, individuală a elementelor învățate. În plus, la Avenor College ne asigurăm că niciun copil nu rămâne în urmă.

Cum îmbogățim programa românească la Avenor College?

Avenor College îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile din Curriculumul Naţional (programa românească).

Ne încadrăm în parametrii stabiliţi de Ministerul Educaţiei sub toate aspectele: atingerea obiectivelor educaţionale pe an de studiu, manuale și instrumente de predare avizate, metode de evaluare a elevilor recunoscute etc. Aceasta însemnă că elevii Avenor College fac parte din sistemul românesc de învăţământ şi că pot urma treptele superioare în orice instituţie de învăţământ acreditată în România.

Avenor College aplică curriculumul extins (ceea ce însemnă numărul maxim de ore din planul cadru de învăţământ la disciplinele de bază: limba română și matematică, cât şi la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru copii).

În plus, elevii au ocazia să îşi identifice și dezvolte talentele și pasiunile în cadrul ofertei bogate de activităţi extra-curriculare din programul de după-amiază.

Specificul Avenor College constă în faptul că optimizăm programa românească prin metode eficiente de predare-învăţare-evaluare, utilizând un diversificat material didactic, și prin aplicarea unor principii și metode educaționale care sunt specifice sistemului britanic:

  • Abordare transdisciplinară – Atât conţinuturile din programa românească, cât şi cele din curriculum-ul britanic sunt subsumate unor Teme specifice Şcolii. Proiectate pe durata aproximativă a unei luni calendaristice, având un caracter stimulativ, dar și educativ. Temele Avenor College sunt urmărite de-a lungul lecţiilor din programul curricular, în activităţile extraşcolare şi printr-un proiect final, centrat pe fiecare temă, şi care reprezintă contribuţia tuturor elevilor din Şcoală.
  • Interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate - noţiunile din cadrul disciplinelor școlare sunt corelate între ele, oferind elevului o abordare a unei teme din mai multe perspective ajutându-l pe elev să înţeleagă mai bine și să înveţe cu mai mult entuziasm.
  • Învăţarea centrată pe elev - numărul mic de elevi la clasă este un atu care permite plasarea elevului ca individ unic în centrul actului de învăţare, ca participant activ la propriul proces de instruire; fiecărui elev i se asigură suportul pentru a-și însuşi noţiunile în ritm propriu, respectând particularităţile de vârstă și individuale.
  • Învăţare prin experienţe - elevii sunt expuşi la o varietate de experienţe practice care îi motivează să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

Această abordare oferă elevilor Avenor College posibilitatea de a asimila mai uşor materia, învăţând cu mai multă plăcere și interes, mai repede şi temeinic.

Toate aceste principii le aplicam atât în curriculumul pentru școală, cât și în cel pentru grădiniță.

Programe de sprijin

Şcoala asigură pregătire suplimentară cu personal didactic calificat elevilor care au rezultate academice sub standardele Avenor College la una sau mai multe discipline.

Evaluarea elevilor

Şcoala aplică în mod constant toate formele de evaluare solicitate de Ministerul Educaţiei și de Inspectoratele școlare: evaluări iniţiale, sumative, evaluările naţionale prevăzute de noua Lege a Educaţiei.

În plus, la sfârşitul fiecărui semestru părinţii primesc un portofoliu personal de evaluare a elevului, cu o descriere riguroasă a evoluției școlare la toate disciplinele, la cluburi, dar și o caracterizare din partea psihologului.