Login Părinți
Admitere și taxe
525 
Euro/lună
9.00 - 12.00 (perioada de acomodare pentru copii mai mici de 4 ani - maximum 2 luni).
5.700
Euro/an
Nursery (2 - 3 ani, 3 - 4 ani) & Reception (4 - 5 ani): 9.00 - 14.00 (activități curriculare + 1 club curricular/săptămână).
7.000
Euro/an
Year 1 (5 - 6 ani): 9.00 - 15.00 (activități curriculare).
6.850 
Euro/an
Nursery (2 - 3 ani, 3 - 4 ani) & Reception (4 - 5 ani): 9.00 - 17.00 cu somn (activități curriculare + 1 club co-curricular/săptămână).
7.350
Euro/an
Nursery (2 - 3 ani, 3 - 4 ani), Reception (4 - 5 ani) & Year 1 (5 - 6 ani): 9.00 - 17.00 cu cluburi (activități curriculare + orice club la alegere, mai puțin Șah, Arte Marțiale, Balet).
7.850
Euro/an
Nursery (2 - 3 ani, 3 - 4 ani), Reception (4 - 5 ani) & Year 1 (5 - 6 ani): 9.00 - 17.00 ALL INCLUSIVE. Include toate cluburile co-curriculare.

Taxele valabile pentru anul școlar 2020 - 2021 și acoperă o perioadă de școlarizare de 10 luni (1 septembrie - 30 iunie).

Taxele se achită lunar indiferent de vacanțe sau absențele copilului.

Pentru fraţi înscrişi la gradiniţă, şcoală sau liceu există un discount de 5% aplicabil taxei de şcolarizare.

Alte taxe:
300 
    Euro
Taxa de înscriere (se achită o singură dată, la înscrierea copilului în grădiniţă). 
600
    Euro
Garanție - Nursery & Reception (se achită la înscrierea în grădiniță și anual la reînscriere; se deduce din ultima factura a anului educational curent).
700
    Euro
Garanție - Year 1 (5 - 6 ani) - se achită la înscrierea în grădiniță și anual la reînscriere; se deduce din ultima factura a anului educational curent).
200
Euro/an
Taxa de resurse anuale pentru grupele 2 - 3 ani și 3 - 4 ani.
250
  Euro/an
Taxa de resurse anuale pentru grupele 4 - 5 ani și 5 - 6 ani.
30
Euro/lună
Early Drop Off (8.00 - 8.45).
30
Euro/lună
Late Pick Up (5.15 - 18.00).
105
Euro/lună
Taxa pentru masă (Prânz + Gustarea de după-amiază).
Contact

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaţi-ne:

Avenor College