Login Părinți
Evaluare

Profesorii vor folosi o varietate de metode pentru a evalua progresul fiecărui elev: rapoarte, seturi de întrebări, simulări de examene, prezentări individuale și de grup, precum și o gamă largă de activități, în funcție de cerințele unei anumite discipline.

La Avenor College, folosim mai multe sisteme de notare, pentru diferite cicluri de învățare. Pentru Liceu (clasele 9 - 12), profesorii folosesc schema de notare din sistemul Cambridge care utilizează litere de la A la G. Un examen nepromovat este marcat cu litera „U” (Ungraded) :

  • Notele A*-G pentru IGCSE în clasele a 9-a și a 10-a
  • Notele A-E pentru AS Level în clasa a 11-a
  • Notele A*-E pentru A2 Level în clasa a 12-a

De asemenea, monitorizăm progresul elevilor și prin intermediul rapoartelor intermediare și sumative ce utilizează următorii indicatori:

  • Effort (Efort)
  • Progress (Progres)
  • Attainment (Rezultat prin calificativ/notă)
  • Target Grade (medie generală pe care o poate obține la sfârșitul anului școlar)

Efortul depus în timpul orelor este monitorizat printr-o apreciere calitativă:

Valoarea Exceeding expectations (peste așteptări) indică faptul că elevul este implicat și motivat la ore și are o atitudine pozitivă exemplară față de învățare tot timpul.

Valoarea Meeting expectations (la nivelul așteptărilor) indică faptul că elevul este motivat și interesat suficient de a progresa, dar poate mai mult.

Valoarea Below expectations (sub așteptări) indică faptul că uneori elevul dă dovadă de lipsă de implicare și motivație față de învățare.

Aprecierea prin Not applicable (nu se aplică) indică o lipsă constantă de interes, implicare și concentrare la lecții.

Progresul arată dacă profesorul consideră că elevul se află „pe drumul cel bun" pentru atingerea obiectivelor de învățare și obținerea rezultatului dorit.

Attainment este nota oficială și reprezintă nivelul la care lucrează elevul acum. Este un „instantaneu" al performanței școlare în ansamblu și reflectă calitatea testelor, a temelor, a proiectelor etc. pe care le-a realizat elevul în perioada de învățare și evaluare de până acum.

Target Grade este un indicator al mediei propuse ca țintă generală la sfârșitul anului școlar; acesta reprezintă obiectivul pe care profesorul l-a stabilit pe baza rezultatelor anterioare.

Rezultatele elevilor vor fi încărcate în platforma Engage (sistemul de management informațional al Avenor College). Elevii vor primi rapoarte intermediare și un raport anual final, care urmărește evaluarea și monitorizarea progresului elevului. De asemenea, părinții sunt informați despre evoluția copiilor și prin întâlnirile programate cu profesorii, fie individual, fie în cadrul evenimentului Feedback Days. La finalul celor doi ani de studiu IGCSE, respectiv la sfârșitul clasei a 11-a și a 12-a, pentru Cursul Advanced Level (A level), elevii susține examenele oficiale. Examenele IGCSE și A level sunt programate în perioada mai/iunie și/ sau octombrie/noiembrie și sunt organizate de Cambridge International Examinations. Lucrările elevilor sunt apoi trimise la Cambridge unde acestea sunt notate de examinatori de specialitate. Rezultatele sunt anunțate oficial la mijlocul lunii august/ianuarie în fiecare an.

La finalul celor doi ani de studiu IGCSE, respectiv la sfârșitul clasei a 11-a și a 12-a, pentru Cursul Advanced Level (A level), elevii susține examenele oficiale.

Examenele IGCSE și A level sunt programate în perioada mai/iunie și/ sau octombrie/noiembrie și sunt organizate de Cambridge International Examinations. Lucrările elevilor sunt apoi trimise la Cambridge unde acestea sunt notate de examinatori de specialitate. Rezultatele sunt anunțate oficial la mijlocul lunii august/ianuarie în fiecare an.