Ce au de câştigat elevii?

Prin lecţii intensive de engleză, cluburi extracurriculare în limba engleză și o serie de alte discipline incluse în orar predate în limba engleză, elevii noștri vor dobândi abilitățile necesare pentru a-și continua studiile într-un mediu de limbă engleză, în viitor, dacă îşi doresc să facă acest lucru.

Elevii Şcolii Avenor obţin rezultate remarcabile la examenele, Cambridge English Language Assessment confirmând importanţa integrării limbii engleze în programa noastră. Suntem mândri să sărbătorim un success de 100% la examenele:

  • First Certificate in English (FCE)
  • Preliminary English Test (PET)
  • Key English Test (KET)
  • Young Learners Flyers (YLE Flyers)
  • Young Learners Movers (YLE Movers)
  • Young Learners Starters (YLE Starters)

Cum putem preda limba engleză și cum putem folosi cele mai bune metode de predare practică la Şcoala Avenor?

Elemente ale programei Cambridge și cele mai bune practici din Marea Britanie se găsesc atât în conținutul, cât și în prezentarea lecției.

Pe parcursul școlii, atât în programa în limba română cât și în cea în limba engleză profesorii noştri adaptează principiile și metodele de învățământ ale sistemelor Cambridge International și Marii Britanii, în scopul de a asigura un mediu de învățare stimulativ, flexibil, în care fiecare copil este preţuit.

Toţi copiii învaţă limba engleză cu profesori de limba engleză de specialitate și au cel puțin o lecție pe săptămână cu un vorbitor nativ.

În plus, elevii noștri experimentează elemente provenite din Cambridge International Mathematics and Science și studiază un curs TIC bazat pe Cambridge ICT Starters. Aplicarea creativă continuă a limbii engleze are loc în cadrul orelor de teatru şi de muzică, și a unei game largi de cluburi extraşcolare.

Programul în limba engleză este structurat după cum urmează:

Conținutul de bază al lecțiilor de limba engleză pe parcursul școlii se bazează pe Cambridge International Curriculum, asigurându-se în acelaşi timp conținutul solicitat de Programa Naţională din România. Engleza Cambridge le permite elevilor să comunice cu încredere și în mod eficient și să îşi dezvolte abilitățile critice pentru a răspunde la o serie de informații, mass-media și texte cu înțelegere și bucurie. Elevii care urmează acest cadru curricular vor învăţa să vorbească engleză ca şi limbă maternă pe baza unei programe concepute pentru a avea succes în orice cultură și pentru a promova o înțelegere interculturală. Această programă le dezvoltă abilităţile de vorbire, ascultare, citire și scriere în limba engleză. Ea a fost dezvoltată în colaborare cu Cambridge English Language Assessment  și se bazează pe Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine al Consiliului Europei (CECR), utilizat în întreaga lume pentru a urmări progresului cursanților la limba engleză.

Cambridge English Language Assessment: Şcoala Avenor este mândră să fie partener oficial al British Council în pregătirea elevilor pentru aceste calificări de renume mondial. Vom începe cu Young Learners: o serie de teste de limba engleză distractive şi motivante, destinate copiilor din învățământul primar și secundar inferior. Există trei teste bazate pe activitate - Starters, Movers și Flyers. Acest lucru oferă elevilor o direcţie clară pentru a-şi îmbunătăți cunoştinţele de limba engleză. Elevii noştri trec apoi la KET for Schools și PET for Schools, care arată că un elev poate înțelege și comunica folosind zi de zi limba engleză scrisă si vorbită. În momentul în care finalizează clasa a VIII-a, majoritatea elevilor noștri obţin FCE: First for Schools, care este special adaptat pentru a se potrivi intereselor elevilor, astfel încât le sporeşte motivația de a învăța limba engleză. Deoarece se bazează pe teme și situații familiare, le dă încredere să utilizeze limba engleză și îi inspiră să treacă la noi calificări. Cambridge English: First for Schools  este parte din nivelul B2/nivel intermediar-superior, care permite elevilor noștri să progreseze cu încredere la engleză.