Programul de burse Avenor pentru anul școlar 2018 - 2019 oferă 4 burse noi, 2 la Gimnaziu și 2 la Liceu care acoperă între 25% și 100% din taxa de școlarizare. Regăsiți mai jos mai multe informații despre acordarea burselor, criterii, înscriere și calendarul programului.

Definiția bursierului

Bursierul Avenor demonstrează rezultate academice și extra-curriculare excepționale, este model de comportament, are o atitudine proactivă față de învățare, participă în mod activ la evenimentele școlii menționate în Calendar, este un bun coleg, prieten.

Viitorul bursier candidează pentru bursă în conformitate cu programul de burse care se publică în fiecare an. Programul de burse prevede numărul de burse disponibile, valoarea financiară a burselor, precum și termenii și condițiile pentru a câștiga o bursă.

Istoric

Fundația Avenor a oferit burse de studiu pentru elevii Avenor College începând cu anul 2010. Cuantumul lor se ridică până în prezent (2018) la valoarea totală de peste 303.150 euro. Până acum au beneficiat de burse de studiu un număr de 58 de elevi.

În anul școlar 2017 - 2018 beneficiază de burse 11 elevi. Valoarea totală a burselor acordate este de 62.100 euro

Programul de burse Avenor pentru anul școlar 2018 - 2019 cuprinde:

  • A. 2 burse școlare gimnaziale: acoperă între 25% și 100% din taxa de școlarizare, se adresează elevilor de gimnaziu (clasele 5 - 7) înscriși la Avenor sau în altă instituție de învățământ. Puteți afla detalii despre criteriile de acordare a burselor pentru Gimnaziu la Avenor College accesând acest link: http://tinyurl.com/y98m7ogy 
  • B. 2 burse liceale (pentru viitori elevi în clasele a 9-a și/sau a 11-a): acoperă între 25% și 100% din taxa de școlarizare, se adresează elevilor din clasa a 8-a (Year 9) și clasa a 10-a (Year 11) înscriși la Avenor College sau în altă instituție de învățământ. Puteți afla detalii despre criteriile de acordare a burselor pentru Liceul Internațional Avenor accesând acest link: http://tinyurl.com/y9vo9s6c 

Aceste 4 burse noi completează programul de burse existent. Fiecare dintre cei 11 bursieri Avenor actuali are ocazia să-și mențină bursa și în anul școlar viitor, dacă îndeplinesc obiectivele asumate în contractele individuale de bursă.

Bursele se acordă pentru întreg ciclul de școlarizare (gimnaziu) cu reînnoire anuală condiţionată de menţinerea nivelului academic (note și rezultate la concursuri), precum şi a comportamentului pentru care s-a acordat bursa (condiții menționate explicit în contractul care face referire la acordarea bursei).

Calendarul Programului de burse Avenor 2018-2019:

9 - 22 februarie: Înscrierea individuală pentru bursă se va face pe baza completării online a formularului de înscriere și depunerea dosarului complet pentru bursă la sediul Avenor College - persoană de contact Luminița Susanu (telefon: 0724 010 615, e-mail: burse@avenor.ro). Formularul de înscriere pentru bursă poate fi completat online aici: https://tinyurl.com/y8oq39vz. Dosarul pentru bursă va conține: copie după carnetul de note, copie după certificatul de limba engleză, scrisori de recomandare, copii după diplome/certificate care să arate îndeplinirea criteriilor de acordare a bursei.

Elevii vor fi invitați împreună cu părinții pentru un interviu cu un membru din managementul Avenor și pentru examenele la matematică și engleză. Aceste examene sunt obligatorii pentru candidații din afara Avenor College.

22 februarie – 16 martie: Comisia de burse va evalua dosarele candidaților și va decide finaliștii. Membrii comisiei de burse pentru Gimnaziu sunt: Diana Segărceanu, Dana Papadima, Marilena Nicolae, Georgiana Socoliu, Claudia Andrei, Darren Huggill și Raluca Tarcea.

16 martie - 26 martie: Părinții finaliștilor pentru bursă vor primi un mesaj de confirmare care va cuprinde valoarea financiară a bursei, contractul de bursă și un chestionar adresat părinților.

26 martie - 30 martie: Părinții care sunt de acord să continue procesul după ce cunosc condițiile pentru acordarea bursei vor trimite un e-mail de confirmare către aceeași persoană din partea căreia au primit anunțul. Va fi comunicată părinților tema pentru discursul liber al candidatului.

30 martie – 23 aprilie: Perioadă de pregătire pentru discursul liber.

23 aprilei – 26 aprilie: Prezentarea liberă va fi făcută în fața unei comisii formate din 2 membri ai echipei de conducere a școlii și un membru din partea Fundației Avenor.

27 aprilie – 2 mai: În urma acestei prezentări, părinții vor primi contractul în care sunt stipulate condițiile de acordare a bursei. În cazul în care oferta este acceptată, va fi semnat un contract de bursă. 

7 mai (decernarea burselor) - Elevul va primi bursa în cadrul ceremoniei Avenor Awards. Participarea este obligatorie, fiind parte din Contractul de acordare a bursei.