Login Părinți
Curriculum

Unul dintre înțelesurile termenului „curriculum” se referă la „drum, cale”. Esența parcursului curricular și co-curricular al Avenor College constă în reconfigurarea programei naționale prin centrarea actului educațional asupra elevului. Adaptarea predării la nevoile individuale de învățare implică folosirea unor strategii educaționale complementare alături de materiale didactice variate și interactive.

Astfel, educația la Avenor College este fondată pe un curriculum pe bază de competențe, unde predarea și evaluarea prin intermediul învățării bazate pe proiecte (PBL) creează reale oportunități de progres printr-o serie de experiențe de învățare directe și indirecte în contexte formale sau informale.

La clasele ciclului gimnazial, sunt urmărite cerințele din Curriculumul Național Românesc - standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu și resursele educaționale Cambridge.

La clasele a 7-a și a 8-a este conturat un program de orientare școlară personalizat. Elevii au posibilitatea de a opta pentru studierea matematicii, a limbii engleze și a științelor în sistemul Cambridge şi susţinerea examenului Cambridge Checkpoint la aceste materii sau pentru studierea matematicii şi a limbii române în sistemul național şi susţinerea examenului de Evaluare Naţională.

Abordarea învățării din perspectiva Cambridge ajută elevii să comunice eficient și cu convingere, dezvoltându-și abilități de gândire critică și creativă, precum și capacitatea de a aplica informații din diverse surse/medii de comunicare în situații concrete, autentice.

Orele de drama și cele de PSHE (educație personală, socială și de sănătate) reprezintă exemple ale atenției speciale acordate valorii potențialului individual, dincolo de cel al vârstei.

Orele de studiu individual din clasă și de acasă funcționează ca o disciplină intelectuală concepută să dezvăluie competențe variate precum obiceiul studiului, al adunării de informații, al aprofundării înțelegerii materialului studiat în clasă, dar și pentru a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor.

Abordarea transdisciplinară prevede depășirea anumitor limite și eliminarea cadrelor rigide pentru a explica fenomenele într-un mod mai profund, astfel realizându-se coordonarea diferitelor puncte de vedere, în locul prevalenței unuia dintre ele.

Agenda elevului este un instrument de lucru inovator ce consolidează semnificația acordată activităților prin intermediul căruia elevii „învață să învețe”.

Consultările individuale periodice cu părinții, întâlnirile bianuale Morning Coffee, evenimente precum Feedback Days și Open Days au ca scop consolidarea comunicării constructive cu privire la parcursul educațional al elevilor.

Pentru detalii despre curriculum pentru fiecare ciclul de învățare de la Avenor College, accesați Politica de Curriculum.