Login Părinți
Evaluare

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a procesului de predare și învățare. Evaluarea urmărește:

 • diminuarea valorii de judecare și creșterea valorii constructive a performanței obținute;
 • stabilirea rezultatului pe baza unui set clar de criterii, cunoscute de elevi anterior evaluării;
 • completarea măsurarii cantitative cu aprecierea calitativă (de exemplu, comentarii descriptive);
 • centrare pe progres, pornind de la evaluarea punctelor tari, a aspectelor de îmbunătățit şi adaptarea la nevoile de învățare;
 • completarea evaluării formale cu metode alternative de evaluare;
 • evidențierea efectelor învățării.

La Avenor College, folosim mai multe sisteme de notare, pentru diferite cicluri de învățare:

Ciclurile principale Sistemul de notare
gimnaziu (clasele 5 - 8) Schema națională de notare care utilizează cifre de la 1 la 10
liceu (clasele 9 - 12) Schema de notare din sistemul Cambridge care utilizează litere de la A la U

Notele A*-U pentru IGCSE în clasele 9 și 10

Notele A-E pentru AS

Notele A*-E pentru A2

De asemenea, monitorizăm progresul elevilor și prin intermediul rapoartelor intermediare și sumative ce utilizează următorii indicatori:

  • Effort (Efort)
  • Progress (Progres)
  • Attainment (Rezultat prin calificativ/notă)
  • Target Grade (medie generală pe care o poate obține la sfârșitul anului școlar)
Efortul depus în timpul orelor este monitorizat printr-o apreciere calitativă:
   • Valoarea
Exceeding expectations
  • (peste așteptări) indică faptul că elevul este implicat și motivat la ore și are o atitudine pozitivă exemplară față de învățare tot timpul.
   • Valoarea
Meeting expectations
  • (la nivelul așteptărilor) indică faptul că elevul este motivat și interesat suficient de a progresa, dar poate mai mult.
   • Valoarea
Below expectations
  • (sub așteptări) indică faptul că uneori elevul dă dovadă de lipsă de implicare și motivație față de învățare.
   • Aprecierea prin
Not applicable
  • (nu se aplică) indică o lipsă constantă de interes, implicare și concentrare la lecții.

Progresul arată dacă profesorul consideră că elevul se află „pe drumul cel bun" pentru atingerea obiectivelor de învățare și obținerea rezultatului dorit.

Attainment este nota oficială și reprezintă nivelul la care lucrează elevul acum. Este un „instantaneu" al performanței școlare în ansamblu și reflectă calitatea testelor, a temelor, a proiectelor etc. pe care le-a realizat elevul în perioada de învățare și evaluare de până acum.

Target Grade este un indicator al mediei propuse ca țintă generală la sfârșitul anului școlar; acesta reprezintă obiectivul pe care profesorul l-a stabilit pe baza rezultatelor anterioare.

Informarea părinților despre progresul copiilor lor reprezintă o parte esențială a parteneriatului familie/școală și joacă un rol vital în creșterea nivelului rezultatelor elevului. Transmiterea rezultatelor este planificată cu grijă, astfel încât în fiecare semestru să existe interacțiuni cu părinții.

Rezultatele sunt transmise părinților prin:

 • comunicarea evaluărilor intermediare și sumative în portalul Engage (sistemul de management informațional al Avenor College)
 • agenda elevului
 • întâlniri cu profesorii (Feedback days, întâlniri individuale)