Login Părinți
Curriculum

Parcursul în Avenor College oferă elevilor oportunități multiple pentru formare și dezvoltare, atât din punct de vedere al achizițiilor fundamentale, cât și al îmbogățirii cunoștințelor, al competențelor și al dezvoltării unor atitudini specifice în ceea ce privește atât dezvoltarea personală, cât și cea academică.

Astfel, educația la Avenor College este fondată pe un curriculum pe bază de competențe, unde predarea și evaluarea prin intermediul învățării bazate pe proiecte (PBL) creează reale oportunități de progres printr-o serie de experiențe de învățare directe și indirecte în contexte formale sau informale.

Clasele primare sunt împărțite în ciclul primar mic (clasele pregătitoare – 2) și ciclul primar mare (clasele a 3-a și a 4-a), cu profesori specializați pe nevoile de învățare ale copiilor.

La clasele ciclului primar sunt urmărite cerințele din Curriculumul Național Românesc - standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu și resursele educaționale Cambridge.

Orele de Drama, Science, Art și cele de PSHE (educație personală, socială și de sănătate) reprezintă exemple ale atenției speciale acordate valorii potențialului individual, dincolo de cel al vârstei.

Orele de studiu individual din clasă și de acasă funcționează ca o disciplină intelectuală concepută să dezvăluie competențe variate precum obiceiul studiului, al adunării de informații, al aprofundării înțelegerii materialului studiat în clasă, dar și pentru a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor.

Abordarea transcurriculară prevede depășirea anumitor limite și eliminarea cadrelor rigide pentru a explica fenomenele într-un mod mai profund, astfel realizându-se coordonarea diferitelor puncte de vedere, în locul prevalenței unuia dintre ele.

Agenda elevului este un instrument de lucru inovator ce consolidează semnificația acordată activităților prin intermediul căruia elevii „învață să învețe”.

Consultările individuale periodice cu părinții, întâlnirile bianuale Morning Coffee, evenimente precum Feedback Days și Open Days au ca scop consolidarea comunicării constructive cu privire la parcursul educațional al elevilor.