Traseul educațional în viziunea Avenor College furnizează perspective multiple asupra formării și dezvoltării elevului atât în planul achizițiilor fundamentale și îmbogățirii cunoștințelor, formării de capacități și atitudini specific, cât și în planul dezvoltării personale și orientării profesionale.

Unul din sensurile multiple ale termenului de ,,curriculum" face trimitere la ,,drum parcurs". Esența traseului curricular și extracurricular Avenor College constă în reconfigurarea Curriculumului Național prin centrarea actului educativ pe elev. Adaptarea demersului didactic la nevoile de învățare individuale implică folosirea de strategii educaționale complementare și materiale didactice multiple și interactive.

În acest cadru structurat şi orientat spre înțelegerea lumii ca un tot unitar şi cu interdependențe multiple, cu scheme de rezolvare de probleme, cu decizii și alegeri, copiii își vor pune în valoare creativitatea, își vor dezvolta armonios personalitatea şi își vor contura propriul drum.

La Avenor College, activitățile educative sunt gândite pentru a susţine şi stimula înclinaţiile individuale ale fiecărui elev şi pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală  a elevilor. Orele de PSHE sunt o dovadă a atenției deosebite acordate valorizării potențialului individual, dincolo de cel de vârstă.

Activitatea educațională Avenor College încurajează aptitudinile sociale, plăcerea de a te cunoaște, de a te descoperi, de a te integra într-un grup, punând preț pe tot ce înseamnă spirit de echipă: organizare, comunicare, colaborare. 

Oferta educațională are la bază un curriculum bazat pe competențe, unde predarea și evaluarea prin proiect creează oportunități reale de progres printr-un ansamblu de experiențe de învățare directe și indirecte, în contexte formale, non-formale și chiar informale.

Programa școlară impusă de Ministerul Educației Naționale este îmbogățită cu un pachet curricular opțional, de natură integrativă, dintr-o perspectivă holistică. Disciplinele școlare obligatorii sunt secondate de cursuri specifice curricumului britanic (CC-Cambridge Curriculum).

Orele de studiu sunt concepute din perspectiva formării și dezvoltării abilităților de studiu individual. Agenda elevului este un instrument de lucru inovator care întărește semnificația acordată activităților prin care elevul  învăță să învețe.

Sistemul de evaluare standard prin criterii de notare este completat de un set de instrumente de evaluare alternativă, extensie a practicilor educaționale internaționale.

Manualele sunt avizate de Ministerul Educației Naționale. Diplomele și certificatele școlare eliberate de Avenor College au valoare recunoscută de Ministerul Educației Naționale și produc efectele de studii în învățământul românesc.

Consultațiile individuale periodice cu părinții urmăresc realizarea unui feedback constructiv din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.

Tradiția studierii intensive a limbii engleze se transmite și la clasele de gimnaziu. Chiar dacă bazele se pun în școala primară, profesorii de la clasele V-VIII construiesc cu sens și intens pe fundația deja solidă. La sfârșitul clasei a VIII-a, elevii noștri sunt capabili să își valorizeze competențele de limbă la cel mai înalt nivel și anume să-si exprime cultura, valorile și atitudinile. Fiecare oră îmbină armonios metode ce presupun suport auditiv, suport vizual, redactare, discuții de grup, dialoguri situaționale. 

Coerenţa Gimnaziului Avenor este dată, printre multe altele, și de modalitatea în care ne pregătim elevii să fie independenți şi să beneficieze la maxim de oportunitățile existente în afara vieții școlare, atunci când sunt gata să îşi ia viața în propriile mâini. 

Avenor College şi-a făcut deja o tradiție în a pregăti și a încuraja participarea elevilor la examenele Cambridge. Aceste examene, pe lângă faptul că sunt utile pentru învățarea propriu-zisă a limbii engleze, au şi o utilitate pe termen lung, certificările Cambridge sunt unele dintre cele mai apreciate si recunoscute pe plan internațional.