Educație pentru o lume în schimbare

Ce au elevii de câștigat?

Lumea evoluează rapid. Apar tehnologii noi, ocupații noi, chiar domenii noi. Cel mai probabil, atunci când vor termina facultatea, elevii noștri vor avea meserii care nu există încă.

La Avenor College, ne-am propus să educăm elevii pentru a reuși în acest viitor pe care acum abia îl întrezărim.

Noi nu urmărim să creștem matematicieni, fizicieni, IT-iști, lingviști etc. Noi urmărim să dezvoltăm ființe umane capabile să se adapteze la o lume mereu în schimbare și să folosească ceea ce au acumulat acolo unde le este util, indiferent de domeniu.

Din acest motiv, abordarea noastră este una transdisciplinară, integrativă. Aceasta, pe de o parte, permite în continuare elevilor să țintească performanță în anumite discipline, iar pe de altă parte îi invită să depășească granițele acestora în aplicarea elementelor învățate.

Cum educăm copiii la Avenor College pentru o lume în schimbare?

Elevii trăiesc experiențe care fixează cunoștințele și exersează abilități specifice în zone multiple de aplicare a acestora în viață.

Transdisciplinaritatea este susținută prin activități specifice - temele şcolii, evenimentele lunare, Assembly şi cluburile Avenor College.

  • La Avenor College sunt planificate ore transdisciplinare care să evidenţieze conexiuni posibile între discipline diferite, având la bază principiile britanice de co-teaching, sharing experience şi best practice.
  • La nivelul şcolii, abordarea transdisciplinară se oglindeşte în realizarea unui proiect comun în care sunt implicaţi toţi elevii şcolii. Se urmăresc competenţele transversale a căror dezvoltare constituie obiectivul întregului design educațional transdisciplinar.
  • Subiectele selectate pentru a desemna temele şcolii, evenimentele corelate, tematica întâlnirilor Assembly sunt o extensie a conţinuturilor curriculare obligatorii.
  • Temele şcolii, evenimentele şi assembly –urile urmăresc ca activităţile să fie detaliate cronologic, în funcţie de nivelul de vârstă, dar ținând cont şi de interesele, înclinaţiile şi nevoile de învăţare ale fiecărui elev în parte.