Curriculum

Unul dintre înțelesurile termenului „curriculum” se referă la „drum, cale”. Esența parcursului curricular și co-curricular al Avenor College constă în reconfigurarea programei naționale pentru a pune elevul în centrul actului educațional. Adaptarea predării la nevoile individuale de învățare implică folosirea unor strategii educaționale complementare alături de materiale didactice variate și interactive.

Astfel, educația la Avenor College este fondată pe un curriculum pe bază de competențe, unde predarea și evaluarea prin intermediul învățării bazate pe proiecte (PBL) creează reale oportunități de progres printr-o serie de experiențe de învățare directe și indirecte în contexte formale sau informale.

Grădiniță Școala primară Gimnaziu Liceu

IGCSE – International General Certificate of Secondary Education 

IGCSE acoperă primii doi ani de studiu – clasele a 9-a și a 10-a din sistemul românesc / Year 10 și Year 11 din KS4 din sistemul britanic. Elevii susțin 8 examene* oficiale la finalul celor doi ani.

Materiile oferite în clasele a 9-a și a 10-a la liceul Avenor pot fi accesate aici

Advanced AS/A2

Cursul Advanced Level are două părţi: AS și A2. Acestea acoperă ultimii doi ani de liceu – clasele a 11-a și a 12-a din sistemul românesc/ Year 12 și Year 13 din KS5 în sistemul britanic – și pregătesc elevii pentru intrarea la Universitate. 

Elevii vor studia 3 sau 4 discipline la nivelul AS și 3 discipline la nivelul A2. Alegerea disciplinelor studiate ar trebui să fie strâns legată de viitoarele planuri de studii universitare. Elevii trebuie sa dea examene* la sfârșitul fiecărui an de studiu. Doar dacă promovează examenul AS își pot continua studiile la nivelul A2.

Materiile oferite în clasele a 11-a și a 12-a la Liceul Avenor pot fi accesate aici.

*Examenele IGCSE și A level sunt programate în perioada mai/iunie și/ sau octombrie/noiembrie a fiecărui an și sunt organizate de Cambridge International Examinations. Lucrările elevilor sunt apoi trimise la Cambridge unde acestea sunt notate de examinatori de specialitate. Rezultatele sunt anunțate oficial la mijlocul lunii august/ianuarie în fiecare an.

Toți profesorii din clasă contribuie la o notarea observațiilor pentru fiecare copil din grupul lor. Aceste observații ajută la urmărirea progresului unui copil. Credem că observațiile sunt mai valoroase în activitățile conduse de copii, decât în cele conduse de adulți. Observăm îndeaproape interesele actuale ale unui copil, decât să ne bazăm concluziile pe subiecte alese de adulți, în care un copil nu își exprimă pe deplin propria voință. În ceea ce privește evaluarea, considerăm că cel mai critic moment este în perioada de integrare și ne concentrăm asupra modului în care copilul răspunde la rutină și tranziție, cum ar fi la ora gustării, la prânz sau la mersul la toaletă.

Un raport de progres / înregistrare de evaluare este completat de două ori pe an (sfârșitul lunii ianuarie și sfârșitul lunii iunie). Acest lucru este împărțit părinților după finalizarea procesului de evaluare a termenului. Acest proces include, de asemenea, o reuniune individuală a părinților și a profesorilor de clasă, pentru a discuta despre progresele realizate de copil în timpul termenului.

Întrucât Evaluarea pentru învățare este un proces continuu, raportul se va concentra și pe „următorii pași” individualizați pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea.

La clasele ciclului gimnazial, sunt urmărite cerințele din Curriculumul Național Românesc – standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu și resursele educaționale Cambridge.

Abordarea învățării din perspectiva Cambridge ajută elevii să comunice eficient și cu convingere, dezvoltându-și abilități de gândire critică și creativă, precum și capacitatea de a aplica informații din diverse surse/medii de comunicare în situații concrete, autentice.

Orele de drama și cele de PSHE (educație personală, socială și de sănătate) reprezintă exemple ale atenției speciale acordate valorii potențialului individual, dincolo de cel al vârstei.

Orele de studiu individual din clasă și de acasă funcționează ca o disciplină intelectuală concepută să dezvăluie competențe variate precum obiceiul studiului, al adunării de informații, al aprofundării înțelegerii materialului studiat în clasă, dar și pentru a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor.

Abordarea transdisciplinară prevede depășirea anumitor limite și eliminarea cadrelor rigide pentru a explica fenomenele într-un mod mai profund, astfel realizându-se coordonarea diferitelor puncte de vedere, în locul prevalenței unuia dintre ele.

Consultările individuale periodice cu părinții și evenimente precum Feedback Days și Open Days au ca scop consolidarea comunicării constructive cu privire la parcursul educațional al elevilor.

La clasele ciclului primar sunt urmărite cerințele din Curriculumul Național Românesc – standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu și resursele educaționale Cambridge.

Orele de Drama, Science, Artă și cele de PSHE (educație personală, socială și de sănătate) reprezintă exemple ale atenției speciale acordate valorii potențialului individual, dincolo de cel al vârstei.

Orele de studiu individual din clasă și de acasă funcționează ca o disciplină intelectuală concepută să dezvăluie competențe variate precum obiceiul studiului, al adunării de informații, al aprofundării înțelegerii materialului studiat în clasă, dar și pentru a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor.

Abordarea transcurriculară prevede depășirea anumitor limite și eliminarea cadrelor rigide pentru a explica fenomenele într-un mod mai profund, astfel realizându-se coordonarea diferitelor puncte de vedere, în locul prevalenței unuia dintre ele.

Agenda elevului este un instrument de lucru inovator ce consolidează semnificația acordată activităților prin intermediul căruia elevii „învață să învețe”.

Consultările individuale periodice cu părinții, întâlnirile Morning Coffee, evenimente precum Feedback Days și Open Days au ca scop consolidarea comunicării constructive cu privire la parcursul educațional al elevilor.

La grădinița Avenor, activitățile sunt inițiate atât de profesori, cât și de copii, îi angajează și-i motivează pe cei mici pe perioade îndelungate de timp.

Credem în creativitate și o stimulăm prin toate ariile de dezvoltare. Grija, afecțiunea și încrederea încurajează toți copiii să-și asume riscuri și să experimenteze. Învățăm din greșeli și depășim momentele dificile, cu zâmbetul pe buze. Iubim jocul și imităm la scară mică, situațiile din viață. În fiecare lună, schimbăm tematica educațională, iar clasa capătă dimensiuni de poveste datorită efortului permanent pentru stimularea învățării prin resurse eficiente și creative.

Aplicăm caracteristicile unei învățări eficiente inspirate de filosofia învățământului britanic:

 • Joc și explorare – motivăm copiii să investigheze, să experimenteze mediul din jurul lor și să se implice în activitățile planificate. 
 • Învățare activă – încurajăm copiii să se concentreze și să continue să încerce chiar dacă întâmpină dificultăți și să se bucure de realizări.
 • Gândire critică și creativă – oferim ocazia copiilor să dezvolte și să împărtășească ideile proprii, să realizeze conexiuni între idei și să dezvolte strategii pentru a îmbogăți propria învățare.

După timpul petrecut de copil la grădinița Avenor, copiii fac progrese în următoarele domenii de dezvoltare:

 • Principalele arii de învățare (Prime Areas of Learning): Dezvoltare personală, socială și emoțională (Personal, Social and Emotional Development), Dezvoltare psihomotorie (Physical Development), Comunicare și Limbaj (Communication and Language).
 • Arii de învățare specifice (Specific Areas of Learning): Scriere și citire (Literacy), Matematică (Mathematics), Cunoașterea mediului înconjurător (Understanding the World), Artă și Design (Expressive Arts and Design). 

Evaluare

Profesorii vor folosi o varietate de metode pentru a evalua progresul fiecărui elev: rapoarte, seturi de întrebări, simulări de examene, prezentări individuale și de grup, precum și o gamă largă de activități, în funcție de cerințele unei anumite discipline.

Grădiniță Școala primară Gimnaziu Liceu

Toți profesorii din clasă contribuie la o notarea observațiilor pentru fiecare copil din grupul lor. Aceste observații ajută la urmărirea progresului unui copil. 

Un raport de progres este completat de două ori pe an (sfârșitul lunii ianuarie și sfârșitul lunii iunie). Procesul de evaluare include, de asemenea, o întâlnire directă  între părinții și profesorii de la clasă, pentru a discuta despre progresele realizate de copil în timpul semestrului.

Întrucât Evaluarea pentru învățare este un proces continuu, raportul se va concentra și pe „următorii pași” individualizați pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea.

Profesorii vor folosi o varietate de metode pentru a evalua progresul fiecărui elev: rapoarte, seturi de întrebări, simulări de examene, prezentări individuale și de grup, precum și o gamă largă de activități, în funcție de cerințele unei anumite discipline.

La Avenor College, folosim mai multe sisteme de notare, pentru diferite cicluri de învățare. Pentru Liceu (clasele 9 – 12), profesorii folosesc schema de notare din sistemul Cambridge care utilizează litere de la A la G. Un examen nepromovat este marcat cu litera „U” (Ungraded) 

Notele A*-G pentru IGCSE în clasele a 9-a și a 10-a

Notele A-E pentru AS Level în clasa a 11-a

Notele A*-E pentru A2 Level în clasa a 12-a

De asemenea, monitorizăm progresul elevilor și prin intermediul rapoartelor intermediare și sumative ce utilizează următorii indicatori:

Effort (Efort)

Progress (Progres)

Attainment (Rezultat prin calificativ/notă)

Target Grade (medie generală pe care o poate obține la sfârșitul anului școlar)

Efortul depus în timpul orelor este monitorizat printr-o apreciere calitativă:

Valoarea Exceeding expectations (peste așteptări) indică faptul că elevul este implicat și motivat la ore și are o atitudine pozitivă exemplară față de învățare tot timpul.

Valoarea Meeting expectations (la nivelul așteptărilor) indică faptul că elevul este motivat și interesat suficient de a progresa, dar poate mai mult.

Valoarea Below expectations (sub așteptări) indică faptul că uneori elevul dă dovadă de lipsă de implicare și motivație față de învățare.

Aprecierea prin Not applicable (nu se aplică) indică o lipsă constantă de interes, implicare și concentrare la lecții.

Progresul arată dacă profesorul consideră că elevul se află „pe drumul cel bun” pentru atingerea obiectivelor de învățare și obținerea rezultatului dorit.

Attainment este nota oficială și reprezintă nivelul la care lucrează elevul acum. Este un „instantaneu” al performanței școlare în ansamblu și reflectă calitatea testelor, a temelor, a proiectelor etc. pe care le-a realizat elevul în perioada de învățare și evaluare de până acum.

Target Grade este un indicator al mediei propuse ca țintă generală la sfârșitul anului școlar; acesta reprezintă obiectivul pe care profesorul l-a stabilit pe baza rezultatelor anterioare.

Rezultatele elevilor vor fi încărcate în platforma Engage (sistemul de management informațional al Avenor College). Elevii vor primi rapoarte intermediare și un raport anual final, care urmărește evaluarea și monitorizarea progresului elevului. De asemenea, părinții sunt informați despre evoluția copiilor și prin întâlnirile programate cu profesorii, fie individual, fie în cadrul evenimentului Feedback Days. La finalul celor doi ani de studiu IGCSE, respectiv la sfârșitul clasei a 11-a și a 12-a, pentru Cursul Advanced Level (A level), elevii susține examenele oficiale. Examenele IGCSE și A level sunt programate în perioada mai/iunie și/ sau octombrie/noiembrie și sunt organizate de Cambridge International Examinations. Lucrările elevilor sunt apoi trimise la Cambridge unde acestea sunt notate de examinatori de specialitate. Rezultatele sunt anunțate oficial la mijlocul lunii august/ianuarie în fiecare an.

La finalul celor doi ani de studiu IGCSE, respectiv la sfârșitul clasei a 11-a și a 12-a, pentru Cursul Advanced Level (A level), elevii susține examenele oficiale.

Examenele IGCSE și A level sunt programate în perioada mai/iunie și/ sau octombrie/noiembrie și sunt organizate de Cambridge International Examinations. Lucrările elevilor sunt apoi trimise la Cambridge unde acestea sunt notate de examinatori de specialitate. Rezultatele sunt anunțate oficial la mijlocul lunii august/ianuarie în fiecare an.

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a procesului de predare și învățare. Evaluarea este corelată curriculumului și vieții din afara școlii, pentru a le permite elevilor să demonstreze învățarea conceptuală (ce înțeleg), învățarea competențelor (ce pot să facă) și învățarea caracterului (ce simt) în moduri diverse.

Evaluarea urmărește:

Diminuarea valorii de judecare și creșterea valorii constructive a performanței obținute;

Stabilirea rezultatului pe baza unui set clar de criterii, cunoscute de elevi anterior evaluării;

Completarea măsurarii cantitative cu aprecierea calitativă (de exemplu, comentarii descriptive);

Centrare pe progres, pornind de la evaluarea punctelor tari, a aspectelor de îmbunătățit şi adaptarea la nevoile de învățare;

Completarea evaluării formale cu metode alternative de evaluare;

Evidențierea efectelor învățării.

La Avenor College, folosim mai multe sisteme de notare, pentru diferite cicluri de învățare:

Clasa pregătitoare: O evaluare bazată pe criterii de notare/descriptori cu 4 valori, stabilite în școală: intotdeauna, de obicei, uneori, rar

Școala primară (clasele 1 – 4): Schema națională de notare/ descriptori cu 4 valori: Foarte bine (FB), Bine (B), Satisfăcător (S) și Insuficient (I)

De asemenea, monitorizăm progresul elevilor și prin intermediul rapoartelor intermediare și sumative ce utilizează următorii indicatori:

 • Effort (Efort)
 • Progress (Progres)
 • Attainment (Rezultat prin calificativ/notă)
 • Target Grade (medie generală pe care o poate obține la sfârșitul anului școlar)

Efortul depus în timpul orelor este monitorizat printr-o apreciere calitativă:

Valoarea Exceeding expectations (peste așteptări) indică faptul că elevul este implicat și motivat la ore și are o atitudine pozitivă exemplară față de învățare tot timpul.

Valoarea Meeting expectations (la nivelul așteptărilor) indică faptul că elevul este motivat și interesat suficient de a progresa, dar poate mai mult.

Valoarea Below expectations (sub așteptări) indică faptul că uneori elevul dă dovadă de lipsă de implicare și motivație față de învățare.

Aprecierea prin Not applicable (nu se aplică) indică o lipsă constantă de interes, implicare și concentrare la lecții.

Progresul arată dacă profesorul consideră că elevul se află „pe drumul cel bun” pentru atingerea obiectivelor de învățare și obținerea rezultatului dorit.

Attainment este nota oficială și reprezintă nivelul la care lucrează elevul acum. Este un „instantaneu” al performanței școlare în ansamblu și reflectă calitatea testelor, a temelor, a proiectelor etc. pe care le-a realizat elevul în perioada de învățare și evaluare de până acum.

Target Grade este un indicator al mediei propuse ca țintă generală la sfârșitul anului școlar; acesta reprezintă obiectivul pe care profesorul l-a stabilit pe baza rezultatelor anterioare.

Informarea părinților despre progresul copiilor lor reprezintă o parte esențială a parteneriatului familie/școală și joacă un rol vital în creșterea nivelului rezultatelor elevului. Transmiterea rezultatelor este planificată cu grijă, astfel încât în fiecare semestru să existe interacțiuni cu părinții.

Rezultatele sunt transmise părinților prin:

 • comunicarea evaluărilor intermediare și sumative în portalul Engage (sistemul de management informațional al Avenor College)
 • agenda elevului
 • întâlniri cu profesorii (Feedback days, întâlniri individuale)

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a procesului de predare și învățare.

Evaluarea urmărește:

Diminuarea valorii de judecare și creșterea valorii constructive a performanței obținute;

Stabilirea rezultatului pe baza unui set clar de criterii, cunoscute de elevi anterior evaluării;

Completarea măsurarii cantitative cu aprecierea calitativă (de exemplu, comentarii descriptive);

Centrare pe progres, pornind de la evaluarea punctelor tari, a aspectelor de îmbunătățit şi adaptarea la nevoile de învățare;

Completarea evaluării formale cu metode alternative de evaluare;

Evidențierea efectelor învățării.

La Avenor College, folosim mai multe sisteme de notare, pentru diferite cicluri de învățare:

gimnaziu (clasele 5 – 8): Schema națională de notare care utilizează cifre de la 1 la 10

liceu (clasele 9 – 12): Schema de notare din sistemul Cambridge care utilizează litere de la A la U – Notele A*-U pentru IGCSE în clasele 9 și 10 – Notele A-E pentru AS – Notele A*-E pentru A2

De asemenea, monitorizăm progresul elevilor și prin intermediul rapoartelor intermediare și sumative ce utilizează următorii indicatori:

 • Effort (Efort)
 • Progress (Progres)
 • Attainment (Rezultat prin calificativ/notă)
 • Target Grade (medie generală pe care o poate obține la sfârșitul anului școlar)

Efortul depus în timpul orelor este monitorizat printr-o apreciere calitativă:

Valoarea Exceeding expectations (peste așteptări) indică faptul că elevul este implicat și motivat la ore și are o atitudine pozitivă exemplară față de învățare tot timpul.

Valoarea Meeting expectations (la nivelul așteptărilor) indică faptul că elevul este motivat și interesat suficient de a progresa, dar poate mai mult.

Valoarea Below expectations (sub așteptări) indică faptul că uneori elevul dă dovadă de lipsă de implicare și motivație față de învățare.

Aprecierea prin Not applicable (nu se aplică) indică o lipsă constantă de interes, implicare și concentrare la lecții.

Progresul arată dacă profesorul consideră că elevul se află „pe drumul cel bun” pentru atingerea obiectivelor de învățare și obținerea rezultatului dorit.

Attainment este nota oficială și reprezintă nivelul la care lucrează elevul acum. Este un „instantaneu” al performanței școlare în ansamblu și reflectă calitatea testelor, a temelor, a proiectelor etc. pe care le-a realizat elevul în perioada de învățare și evaluare de până acum.

Target Grade este un indicator al mediei propuse ca țintă generală la sfârșitul anului școlar; acesta reprezintă obiectivul pe care profesorul l-a stabilit pe baza rezultatelor anterioare.

Informarea părinților despre progresul copiilor lor reprezintă o parte esențială a parteneriatului familie/școală și joacă un rol vital în creșterea nivelului rezultatelor elevului. Transmiterea rezultatelor este planificată cu grijă, astfel încât în fiecare semestru să existe interacțiuni cu părinții.

Rezultatele sunt transmise părinților prin:

 • comunicarea evaluărilor intermediare și sumative în portalul Engage (sistemul de management informațional al Avenor College)
 • agenda elevului
 • întâlniri cu profesorii (Feedback days, întâlniri individuale)