Fundația Avenor


Fundația Avenor este o organizație non-profit dedicată Misiunii și Viziunii Grădiniței și Școlii – instituții care au devenit, din septembrie 2013, Avenor College.

Datoria Fundației este să se asigure că obiectivele Avenor College sunt îndeplinite în acord cu Viziunea și Misiunea Școlii și a fondatorilor acesteia și că sunt asigurate toate condițiile pentru o educație de calitate în condiții optime pentru o școală de referință din România.

Diana Segărceanu
Florin Segărceanu

Care este proiectul actual al Fundației Avenor?

Fundația a pus bazele înființării instituțiilor școlare grupate sub numele Avenor College. Misiunea fundației este să ofere o educație preuniversitară completă (de la 2 la 18 ani). 

Care sunt principalele surse de venit?

Veniturile provin din Taxele de Școlarizare ale elevilor sau din sponsorizări având ca scop dezvoltarea instituțiilor școlare patronate de Fundație.

Care sunt principalele costuri?

 • 55% din bugetul anual reprezintă costuri de personal – ca în majoritatea școlilor internaționale, între 50% și 60% se alocă salariilor;
 • 18% chirii și/sau administrarea clădirilor și utilități;
 • 15% servicii profesionale externalizate (catering, transport, pază, întreținere spații verzi și drumuri etc.);
 • 11% materiale educaționale, papetărie și birotică, consumabile IT;
 • 1% marketing & comunicare.

Este prevăzută vreo cotă de profit care revine fondatorilor Fundației Avenor?

Nu. Fundația Avenor este o entitate “non-profit” și nu generează profit pentru membrii fondatori. Orice excedent care va apărea în viitor va fi folosit exclusiv în interesul Avenor College.

Cine asigură finanțarea?

Finanțarea din anul 2010 de aproximativ 300.000 de euro a fost asigurată de membrii fondatori ai fundației. Finanțarea (de până la 4 milioane de euro) pentru extinderea campusului a fost asigurată de compania A2Z Effective Management (98% Florin Segărceanu) care s-a ocupat de construcția noilor clădiri și de administrarea acestora.

Ar putea Avenor College să aibă surse de venit suplimentare? Sub ce formă?

 • Sponsorizări din partea persoanelor fizice sau companii;
 • 2% din impozitul anual pe venit al persoanelor fizice poate fi direcționat către o entitate non-profit info: http://doilasuta.ro/;
 • 20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi direcționat către o organizație non-profit;
 • Aproximativ 2.500 lei/elev/an – dacă s-ar pune în aplicare prevederea Legii Educației nr. 1 din 2011: “finanțarea urmează elevul”. Statul se obligă să acopere costul/elev similar cu cel alocat la stat: aproximativ 2.500 lei/an.

Ce va face Avenor College cu veniturile suplimentare obținute în afara taxelor de școlarizare?

În funcție de sursa de venit suplimentară, Consiliul de Administrație al Școlii împreună cu sponsorul vor stabili proiectele ce urmează să fie finanțate. Exemplu:

 • Burse școlare și pentru elevi model cu mai puține posibilități financiare pentru a-i atrage la Avenor College;
 • Dotări suplimentare pentru IT, Bibliotecă, Științe, Arte, Sport;
 • Amenajări suplimentare ale spațiilor exterioare (parcare, peisagistică, locuri de recreație);
 • Achiziționare microbuze;
 • Finanțare schimburi de experiență cu profesori din Marea Britanie.