Dezvoltare personală

Ne dorim ca elevii noștri să fie copii fericiți și să devină viitori adulți echilibrați, capabili să dezvolte relații frumoase cu cei din jur, să empatizeze și să fie receptivi la mediul în care trăiesc. Pe lângă activitățile curriculare, aceşti copii au nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să facă greșeli, să se joace împreună şi să se bucure de viaţă. Au nevoie de dezvoltare personală.

Viziunea Avenor College este inspirată de teoria „inteligenţelor multiple” a lui Howard Gardner, conform căreia școala trebuie să dezvolte și să motiveze valenţele individuale ale elevilor prin programe academice, sportive și artistice susţinute de factorii personali, emoţionali, sociali. De aceea, am dezvoltat activități și programe dedicate după cum urmează:

Ne dorim ca elevii noștri să fie copii fericiți și să devină viitori adulți echilibrați, capabili să dezvolte relații frumoase cu cei din jur, să empatizeze și să fie receptivi la mediul în care trăiesc. Pe lângă activitățile curriculare, aceşti copii au nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să facă greșeli, să se joace împreună şi să se bucure de viaţă. Au nevoie de dezvoltare personală.

Viziunea Avenor College este inspirată de teoria „inteligenţelor multiple” a lui Howard Gardner, conform căreia școala trebuie să dezvolte și să motiveze valenţele individuale ale elevilor prin programe academice, sportive și artistice susţinute de factorii personali, emoţionali, sociali.

Ora de dezvoltare personală

Săptămânal, elevii de la Avenor College au o oră de dezvoltare personală cu un psiholog în cadrul căreia, prin desen, poveşti terapeutice, joc de rol, învaţă să se înţeleagă şi să îi înţeleagă și pe cei din jur mai bine.

Assembly

Aceste întâlniri la care participă copii din clase diferite, grupați pe nivel de vârstă, punctează aspectele cheie ale vieții școlare, prin activități de învățare experimentală prin PBL (Project Based Learning).

Form-time

În fiecare zi, fiecare învățător/diriginte dedică 20 de minute pentru a-i învăța pe elevi cum să învețe în baza unui plan de acțiune stabilit în întâlnirile fiecărui departament. Acest plan se bazează pe nevoile copiilor și urmărește formarea și dezvoltarea de competențe de studiu și a unei atitudini reflexive față de învățare.

Învățare în afara clasei

Elevii Avenor College participă la multe activităţi (atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei) care îi aduc în contact cu lumea reală, îi învaţă să se simtă parte dintr-o comunitate în care să se comporte proactiv şi responsabil.

Școala de acasă

Acesta este un program de dezvoltare personală creat de echipa noastră de consilieri școlari pentru părinții din comunitate. Scopul acestei inițiative este, pe deoparte, de a facilita momente de întâlnire, împărtășire și schimb de idei de parenting, iar pe de altă parte, de a oferi susținere prin intermediul echipei de psihoterapeuți Avenor, în colaborare cu diverși specialiști în domenii asociate cu parentingul și educația.

Sistemul de „căsuțe”

Copiii din toată școala sunt împărţiţi în patru căsuțe şi acumulează puncte la activitățile și proiectele făcute în comun, la evenimentele școlii sau la acțiunile de voluntariat. Apartenența la căsuțe îi ajută să dezvolte relații cu elevii mai mari sau mai mici și să își unească eforturile în scopuri comune.

Consiliul elevilor

Este modul în care elevii îşi pot exprima punctul de vedere (prin reprezentanți aleși prin vot din fiecare clasă) referitor la felul în care cred ei că ar trebui să se desfăşoare activităţile din şcoală, dar și o oportunitate de a-şi dezvolta abilităţile de lideri.

Elevii de onoare

Este o distincție care se acordă o dată pe an, prin votul tuturor profesorilor și al diriginților, pe baza unor criterii clare. Elevii de onoare demonstrează rezultate academice și extracurriculare foarte bune, sunt un model de comportament, au o atitudine proactivă față de învățare, participă activ la evenimentele școlii, sunt buni colegi și prieteni.

Brightest Star

Este o distincție care se acordă o dată pe an, prin votul tuturor colegilor de clasă care îl aleg pe acel elev care a demonstrat că este alături de ei, îi ajută pe parcursul orelor și în afara lor.