Profesori

În centrul educației la Avenor College stau dimensiuni-cheie aliniate standardelor educaționale internaționale. începând din anul școlar 2015-2016, școala noastră este membră a Cambridge International Examinations (CIE), iar caracteristicile profesorului Avenor College sunt asimilate trăsăturilor profesorului Cambridge, definite de CIE.

Își predau cu încredere materia și îi implică pe elevi în procesul de învățare.

Profesorii Cambridge își cunosc foarte bine materia și știu cum să o predea. Ei caută să își înțeleagă elevii și nevoile educaționale ale acestora. Ei își dau silința să transmită pasiunea pentru studiu și îi încurajează pe elevi să se implice activ în propria învățare.

Responsabili pentru acțiunile proprii, sensibili și respectuoși cu ceilalți

Profesorii Cambridge sunt adevărați profesioniști în abordările lor vis-a-vis de predare și sunt buni colaboratori, susținându-se unii pe ceilalți. Ei înțeleg că acțiunile lor vor ajuta la formarea unei noi generații si sunt preocupați de dezvoltarea holistică a fiecăruia dintre elevii lor.

Profesori reflexivi, interesați să învețe și să își îmbunătățească tehnicile de predare.

Profesorii Cambridge sunt ei înșiși elevi, căutând permanent să construiască și să își îmbogățească cunoștințele și abilitățile printr-un întreg proces de reflexie asupra practicii, implicând cercetarea, evaluarea și adaptarea. Ei își încurajează elevii să devină independenți și reflexiv

Inovatori și pregătiți pentru provocările viitorului.

Profesorii Cambridge sunt creativi, experimentând idei noi și căutând o abordare interogativă a stilului de predare. Ei sunt deschiși noilor provocări, fiind abili, imaginativi și flexibili. Ei sunt întotdeauna gata să învețe și să pună în aplicare noi tehnici si abilități.

Implicați intelectual și social, pregătiți să-și ia angajamente.

Profesorii Cambridge sunt pasionați de învățare în clasă și în afara ei, împărtășind cunoștințele și aptitudinile lor cu alți profesori din comunitatea educațională.

La Avenor College, acordăm o atenție deosebită educației centrate pe elev și considerăm că cel mai important factor care influențează succesul sistemului educațional pe care îl implementăm îl reprezintă pregătirea și motivarea profesorilor noștri.

Conform calendarului școlar Avenor, profesorii participă la sesiuni de pregătire profesională în perioada INSET DAYS, ateliere de lucru lunare, grupuri de studiu, vizite la școli internaționale, cursuri „face to face” sau online, conferințe naționale și internaționale.