Limba și literatura română este o disciplină obligatorie în cadrul liceului Avenor, având două ore de studiu pentru clasele a 9-a și a 10-a și o oră de studiu pe săptămână pentru clasele a 11-a și a 12-a.

Cursul de română pentru elevii noștri de liceu se bazează pe o programă „Avenor” ce împarte conținuturile tematic în trei unități pe parcursul fiecărui nivel de studiu și nu are o formă națională sau internațională de evaluare, ci una creată la nivel intern. Astfel, la finalul fiecărui an de liceu, elevii au următoarele forme de evaluare:

  •     La final de clasa a 9-a, elevii au de prezentat un proiect personal (individual sau de grup) inspirat de operele studiate.
  •     La final de clasa a 10-a, elevii vor lua parte la o dezbatere pe o moțiune dată.
  •     La final de clasa a 11-a, elevii vor citi un eseu pe care îl vor scrie pe o temă dată.
  •     La final de clasa a 12-a, elevii vor susține discursul final cu titlul: „Eu peste zece ani”.

Evaluarea este ca o oglindă în care se privesc cu emoție elevii și profesorii lor de română la final de an și zâmbesc. E acel zâmbet la finalul unei călătorii în care s-a citit, s-a scris, s-a imaginat, s-au făcut legături între opere, autori, contexte, s-au dezbătut idei, s-au exprimat reacții afective față de personajele din cărțile studiate. E momentul de care atât elevii, cât și profesorii aveau nevoie pentru a demonstra că într-un context internațional, în care toate disciplinele se studiază în limba engleză, acele două ore de română pe săptămână au un produs final de care ne putem bucura. Până la urmă, limba română e parte din identitatea lor.” – spune Mihaela Stancu, Curriculum Leader și Profesor de Limba Română.

Calitatea și varietatea proiectelor prezentate demonstrează progresul înregistrat de la an la an în studierea acestei discipline care completează în mod armonios profilul elevilor Avenor.

 

Studierea limbii și literaturii române pentru anii de învățământ primar și gimnazial este o componentă, aș spune, obligatorie a laturii de curriculum național pe care Avenor College a ales să o parcurgă. Alături de orele curriculare propriu-zise, punem mare accent pe cultura de patrimoniu cultural românesc prin activități și evenimente dedicate. În acord cu ceea ce conturează Profilul Elevului Avenor, am decis să punem câteva accente pe parcursul anilor de studiu, care ne definesc mai bine valorile formative și preocupările prezentului: capacitatea de a ține un discurs, lectura lunară a unei cărți în acord cu vârsta elevului și dezideratele programei școlare, scrierea corectă din punct de vedere al ortografiei și punctuației, memorarea unei poezii o dată pe lună.

Pentru cei patru ani de liceu, studiul limbii române continuă, face parte din ceea ce ne place să spunem Curriculum-ul Avenor. Numărul de ore este diminuat față de studiul Limbii Române la liceele pe programă românească, orele sunt organizate în scopul de a lărgi orizontul cultural al elevilor, conexiunile cu alte literaturi și alte arte.“ – spune Dana Papadima, Director Educațional.

Astfel, pentru elevii claselor a 9-a examenul final la Limba Română a constat în realizarea unui proiect individual, sau de grup, care a avut ca temă una dintre operele literare studiate pe parcursul anului școlar.

Deși pornesc de la gândul „N-am nicio idee!”, ei reușesc să creeze lucruri extraordinare.

Anul acesta, elevii claselor a 9-a au surprins prin diversitatea proiectelor, demonstrând că imaginația îi însoțește la fiecare pas. Unii au imaginat o piesă muzicală cu tonalități diverse care reda momente diferite din opera literară „Un caz foarte straniu: doctorul Jekyll și domnul Hyde” de Robert Louis Stevenson. 

Alții au realizat o expoziție de fotografie cu locuri din București unde s-ar putea filma scene dintr-o posibilă ecranizare a romanului „Enigma Otiliei” de G. Călinescu sau din nuvela lui Stevenson: „Un caz foarte straniu…”.

Au fost elevi care au realizat o expoziție de fotografie cu titlul: „Strada Mântuleasa – atunci și acum” (atunci, în vremea lui Eliade, în vremea învățătorului Zaharia Fărâmă și acum, în anul 2023). Unii au imaginat un interviu cu Mircea Eliade.

Alții au comparat nuvelele lui Caragiale: „La hanul lui Mânjoală” și „Kir Ianulea”.  S-a realizat o revistă de modă care să dezvăluie cum ar fi fost îmbrăcată Mona în viziunea celorlalte personaje din comedia „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian. Unii au făcut un joc de rol, imaginând o întâlnire între personajele Dănilă Prepeleac, Marin Miroiu și Abdul din operele literare „Dănilă Prepeleac” de Ion Creangă, „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian și „Pe strada Mântuleasa” de Mircea Eliade. 

Un elev a realizat o machetă 3D a Teatrului Evreiesc din Amsterdam, loc ce apare în romanul „Fata cu palton albastru” de Monica Hesse. O elevă a scris o poezia despre destinul Monei, personajul din comedia lui Sebastian. Un elev a realizat o cărticică cu titlul: „Dualitatea ființei în nuvela fantastică”.

 

La clasa a 10-a evaluarea s-a realizat în cadrul unui debate pe teme alese, prin vot, chiar de elevi. Fericirea individului este mai importantă decât binele comun” și Tinerii își descoperă locul în lume negând idealurile generațiilor anterioare” au fost cele două moțiuni dezbătute de elevii de la clasele alfa și omega. 

Calitatea argumentării și a contraargumentării, calitatea dovezilor aduse, modul de prezentare și atitudinea au fost abilitățile pe care elevii au demonstrat că le-au dobândit pe parcursul anului școlar.

 

 

La Avenor, pe parcursul clasei a 11-a, elevii exersează la orele de Limba Română scrierea de eseu ca abilitate de comunicare în scris, perfecționându-și continuu stilul personal, astfel încât la finalul anului să poată scrie și susține un eseu complet în fața clasei lor și a profesorilor îndrumători.

Despre mine și lumea în care trăiesc” și ”Despre vulnerabilitate” au fost alegerile făcute de elevii pentru eseurile care au reușit să ne ofere introspecție, emoție sau poate chiar dileme existențiale.  

 

 

Ceremonia de susținere a discursului final de la clasa a 12-a  încheie acest parcurs extraordinar pe care profesorii de limba română îl parcurg umăr la umăr cu elevii timp de patru ani.

În clasa a 12-a elevii au studiat discursul public și s-au pregătit să îl susțină în fața unei audiențe și a juriului, marcând astfel încheierea cursului de Limba Română. 

Liceul nostru a împlinit 8 ani de existență. Fiecare generație de liceeni a avut de susținut discursul cu tema „Eu peste zece ani”, însă anul acesta a terminat prima generație care a avut de susținut un astfel de discurs și la final de clasa a 8-a. Iar tema de acum patru ani a fost: „Eu peste patru ani”. De aceea, anul acesta au existat discursuri care plecau de la ideile transmise atunci, realizându-se astfel un exercițiu interesant de reflecție. A fost ca o punte peste timp ce a reunit cuvinte, dorințe, aspirații, împliniri, schimbări de perspectivă și lucruri așezate altfel de timp.

Anul acesta, discursurile finale cu tema ”Eu peste 10 ani” au fost susținute pe scena Teatrului Țăndărică și au reprezentat adevărate demonstrații de organizare eficientă a discursului, abilități de comunicare, introspecție, metode teatrale, dar și etică și elocvență.

Elevii ne-au surprins cu maturitatea de care au dat dovadă în pregătirea și susținerea discursurilor, în care ne-au vorbit despre planurile lor de viitor, dar au amintit cu nostalgie și de anii de liceu și alegerile făcute în această perioadă. 

În fiecare an, liceenii noștri se prezintă la această evaluare-eveniment emoționați și sfârșesc prin a transmite foarte multă emoție. Cred că autenticitatea este cuvântul-cheie care-i descrie pe elevii noștri în cadrul susținerii acestor discursuri. Ajung să se dezvăluie așa cum sunt, adică niște tineri care au ajuns să aibă maturitatea de a înțelege puterea cuvintelor și care au curajul de a-și spune povestea așa cum au trăit-o, cum o trăiesc și cum vor să o trăiască în continuare.

Mulți vorbesc despre această experiență ca fiind acel moment care marchează absolvirea liceului.– spune Mihaela Stancu, Curriculum Leader și Profesor de Limba Română.

Înregistrarea ceremoniei poate fi vizionată pe pagina YouTube a școlii.