Implicarea părinţilor în educaţia copilului, la şcoală şi acasă, este considerată a fi unul dintre cei mai importanţi factori  legaţi de succesul şcolar si a vieţii copilului în general.
Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi au performanţe şcolare mai bune si acced la nivele mai înalte de educaţie.

Un mediu familial care încurajează învăţarea este mai important decât venitul părinţilor, nivelul educaţional sau background-ul cultural. Implicându-se activ în educaţia copiilor lor, părinţii le transmit acestora un mesaj important: că sunt interesaţi de activităţile copiilor, iar şcoala este importantă.

Nu este suficient ca un părinte să îşi trimită cu conștiinciozitate copilul la şcoală în fiecare zi sau implicarea părintelui să fie redusă la asistarea copilului la teme, pentru ca acesta să aibă succes.

Partea cea mai importantă a implicării părinţilor în educaţia şcolară a copilului este aceea de a oferi oportunităţi de învăţare atât acasă, cât şi pe stradă, în orice împrejurare, ajutându-l să ia decizii şi să pună în practică lucrurile învăţate la şcoală.

” Meseria de părinte”, nu poate fi lăsată  doar pe seama instinctului, a intuiţiei şi a afecţiunii, ci necesită implicare în viaţa şi educaţia copilului, cunoştinţe despre particularităţile de dezvoltare ale fiecarei vârste, tehnici parentale eficiente în atingerea scopurilor educative şi nu în ultimul rând preocupare faţă de rolul de părinte şi faţa de întreaga experienţă şcolară  a copilului.

Părinţii trebuie să profite de numeroasele oportunităţi pe care le au pentru a deveni parte din viaţa şcolii şi pentru a extinde sensul de comunitate în familiile lor.
În acest sens Departamentul de PSHE al Avenor College a creat  Programul de educaţie parentală  “ Şcoala de Acasă ”, prin care oferim părinţilor, într-o manieră interactivă şi proactivă, în cadrul a doua sesiuni lunare, posibilitatea de a optimiza dezvoltarea cognitivă, socială şi emoţională a copilului, de a reflecta asupra rolului de părinte şi de a învăța cum să gestioneze comportamentele dificile ale copiilor.
Părinţii au propriile întrebări şi temeri despre cum să-şi educe copilul, de ce copilul are un comportament şi nu altul, cum să reactioneze ca părinte în anumite situaţii, sau cum să-i ofere copilului un mediu cât mai sanatos în care să se dezvolte. Oferirea unui cadru în care părinţii pot găsi răspuns la aceste întrebări este un beneficiu imediat al participării într-un astfel de program.