Bogdan Topîrceanu

Profesor de arte

Am absolvit studiile de Licența și Master în Arte Grafice, cursurile de practică pedagogica I & II și studiile doctorale în domeniul Artelor Vizuale. În prezent îmi dezvolt propria companie de design.

După 21 de ani de studii și practică, dintre care 17 au însemnat doar artă, simt că a sosit timpul să transmit mai departe toate cunoștințele și abilitățile pe care le-am adunat în acest timp către noile generații de copii.

În opinia mea desenul nu este o modalitate de a compara abilități, ci mai degrabă un mijloc subiectiv de explorare a propriului eu. Mecanismele sale au condus, de-a lungul istoriei, la dezvoltarea gândirii simbolice, a limbajelor matematice și scrise, și la nivel individual, la îmbunătățirea memoriei, la procesarea emoțiilor și traumelor. Nu în ultimul rând, desenul se cristalizează ca un proces de introspecție, ajutându-ne pe fiecare dintre noi să ne facem o idee mai clară despre propria noastră identitate.

Prin urmare, putem spune că suntem toate acele linii pe care le trasăm, suntem toate acele straturi pe care le descoperim prin fiecare desen în parte.

În concluzie, atunci când predăm desen sau istoria artei, țelul nostru ar trebui să fie nu acela de a livra o serie de rețete predefinite despre ceea ce înseamnă pictura, desenul sau sculptura, ci mai degrabă un set de unelte și abilități pe care elevii să le poată folosi pentru a depăși granițele artei convenționale, către noi teritorii, totodată ajutându-i să navigheze apele neexplorate ale propriei personalități.