Oana Asaftei

Profesor de Limba Română
Diriginte clasa 5 Omega

Am ales să lucrez cu suflete. Am optat pentru a fi profesor, întotdeauna îndemnată de dorința de a împărtăși noilor generații cunoștințele acumulate, de a oferi elevului libertatea de expresie, de creație, dar și aspirația de a construi un învățământ de calitate.

Eficiența activității profesorului este determinată de personalitatea sa, de cantitatea și de calitatea informațiilor transmise. Mi-am propus să reprezint pentru elevi un model demn de urmat, să fiu un om care să răspândească în jurul său dragoste, bunătate, blândețe, respect, admirație și sinceritate.

Din dorința de a fi profesor de Limba și literatura română, în 2015 am finalizat cursurile Facultății de Litere, specializarea Română-Engleză, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După finalizarea studiilor la Iași, am venit în București unde am decis, în anul 2015, să urmez cursurile masteratului de Didactici ale Disciplinelor Filologice alături de profesori excepționali, pentru a dobândi principala calificare a unui dascăl în arta pedagogică. În 2017 am finalizat acest program de masterat printr-o lucrare intitulată „Reader – response theory”. În anul 2018, am obținut Certificatul de acordare a Definitivării în învățământ iar în 2023 am obținut Gradul Didactic II la Universitatea din București.

În urma activității didactice, am înțeles că elevii de astăzi au alte nevoi și alte interese, pe care un bun profesor trebuie să le dezvolte printr-un alt mod de predare și printr-o viziune nouă pentru că nu este important doar ce înveți, ci mai ales cum înveți.

Prin prisma disciplinei pe care o predau, urmăresc să cultiv sensibilitatea artistică a elevilor, să le imprim dorința de valorificare a artei literare, pentru a contribui la dezvoltarea creativității lor, precum și la descoperirea propriilor abilități.

Urmează pentru mine un nou an plin de provocări, emoții și împliniri, încă un an în echipa educațională de la Avenor College. Îmi doresc un an școlar frumos, alături de elevii și profesorii de la Avenor.