03 Oct
2019
Profilul absolventului Avenor

Dana Papadima, Directorul Educațional al Avenor College, vorbește despre specificul bilingv al școlii noastre și despre celebrarea identității naționale, o componentă esențială în profilul absolventului Avenor College.

„Specificul bilingv al Avenor College face ca elemente de limbă și civilizație britanică să coexiste armonios și echilibrat cu cele de limbă și cultură românească. Vorbind de limba română, cunoștințele și deprinderile culturale nu se găsesc doar în cadrul orelor stabilite de programa națională de limba și literatura română pentru primar și gimnaziu, ci la nivelul majorității activităților și evenimentelor desfășurate în școală și în afara ei. Ne referim astfel la noțiuni de patrimoniu românesc, cultural, geografic, scris sau nescris, la cunoștințe despre patrimoniul bucureștean și al împrejurimilor Capitalei, la sentimentul de apartenență la o comunitate socio-culturală. Orele de limba română, de geografie, istorie, dirigenție, arte, excursiile, evenimentele culturale, concursurile școlare reprezintă multipe prilejuri de a trezi în elevii noștri conștiința și mândria identitară.

Cunoștințele de patrimoniu românesc sunt duse mai departe, la orele de limba română de la liceu, pentru care am construit o programă specifică, având baza în programa națională. Cursul de limba română de la liceu este încununat la finalul fiecărui an de studiu cu susținerea unei activități de absolvire în fața publicului: proiect de grup, dezbatere, eseu și, în clasa a 12-a, discurs pe o temă dată.

Celebrarea identității naționale este o componentă esențială a clădirii unui profil de absolvent de liceu reflexiv, încrezător, informat. Identitatea lingvistico-culturală reprezintă fermentul esențial și necesar pentru a ajuta la crearea de caractere frumoase, guvernate de un sistem de valori și principii morale perene. Faptul că prima noastră generație de absolvenți și-a găsit drumul spre universități remarcabile, atât din străinătate, cât și din România, că se „mișcă” cu ușurință și dezinvoltură în și între sisteme diferite, culturi diferite, se datorează și preocupării școlii de a le sădi și proteja cultura identitară. Conștienți și onorați că au rădăcini românești, elevii noștri, absolvenții noștri devin în mod natural cetățeni europeni, cetățeni ai lumii contemporane.”


Comentarii ()

Adaugă un comentariu

Grădinița Școala