6 Mai 2023 a fost desemnată o zi epocală pentru istoria prezentă și viitoare a Marii Britanii. Este ziua în care, cu tot ceea ce înseamnă fastul și tradiția instituției monarhiei, va fi încoronat ca rege al Regatului Unit, Charles al III-lea. Fostul prinț de Wales, Charles, va deveni suveranul uneia dintre marile puteri ale omenirii, urmând să guverneze în limitele unei monarhii constituționale și în calitate de lider al Bisericii anglicane peste Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor, ca și, în manieră reprezentativ-simbolică, peste zecile de state din Commonwealth.

De ce, la distanță aproape geometrică, între ziua de 1 Mai, Ziua internațională a muncii și 10 Mai, Ziua regalității române, Avenor College a ales să facă parte din rândul instituțiilor care prețuiesc și celebrează acest eveniment, în aparență strict legat de cutuma princiară britanică, de istoria și tradițiile seculare ale Regatului?

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT BRITANIC

În primă instanță, această decizie se poate interpreta ca datorându-se tipului de învățământ asumat prin natura curriculumului, dar și a valorilor formative, de către Avenor. Avenor College este afiliat sistemului britanic de învățământ, pentru care nutrește un mare grad de admirație și cunoaștere, și consideră că, prin forța tradiției de peste 1000 de ani, ca și prin puterea continuă de inovare și re-modelare, îndeosebi de după 1980,  școala britanică este probabil cel mai reputat și mai dezirabil model educațional de pe mapamond. Prețuind și urmând valorile și mare parte din conținuturile învățământului britanic, Avenor College este îndreptățită și motivată lăuntric să celebreze Ziua încoronării, Coronation Day.

Istoria sistemului de educație britanic este organic legată de istoria instituției monarhice. De la primele universități atestate în Evul mediu timpuriu și încurajate de șirul de regi și regine până în vremuri contemporane, avem dovezi indubitabile că suveranii Regatului Unit au încurajat educația, spiritul umanist, gândirea liberă și critică. Cu foarte puține excepții, suveranii britanici au fost personalități instruite în raport cu epocile pe care le-au ilustrat, mulți dintre ei încurajând cultura, bibliotecile, școlile, artele. Ultimul în acest șir ilustru este viitorul încoronat, regele Charles al III-a, o personalitate luminoasă în raport cu studiile absolvite, curiozitatea permanentă pentru iluminare spirituală, cultură solidă, preocupare pentru semeni și natură.

MONARHIA ROMÂNEASCĂ

Un alt motiv pentru care, cel puțin pentru o parte a românilor deschisă cultural, luăm parte la sărbătoare este faptul că instituția monarhică românească este indubitabil legată de monarhia britanică. Cel mai ilustru caz este al Reginei Maria, o figură istorică intrată în patrimoniul mitologic autohton, nepoată a împărătesei Victoria, nevoită să ajungă într-o țărișoară de „la capătul lumii” în accepția generală, și să facă din această țară o patrie veritabilă, pe care a slujit-o constant, i-a oblojit răniții din Primul Război Mondial, i-a consolidat Marea Unire la 1918, i-a călăuzit mesajele prin nenumărate diligențe diplomatice în toată lumea.

CINE ESTE CHARLES AL III-LEA

Filiația și conexiunile istorice și culturale s-ar opri probabil aici dacă nu am merge mai în profunzimea lucrurilor și nu am studia printr-o paranteză simbolică CINE este monarhul a cărui încoronare o vom sărbători pe 6 Mai. Iar aici, istoria recentă și faptele contemporaneității se dovedesc mult mai evidente.

Istoria și poate destinul norocos fac ca, în persoana și personalitatea fostului prinț Charles și actualului monarh, România să aibă, de peste două decenii încoace, cel mai izbutit ambasador al său. Prințul Charles are filiații de rudenie îndepărtată cu Transilvania, o stră-stră bunică a sa de os domnesc aflându-și mormântul într-un cimitir din ținutul Ardealului. Pe aceste surse, Charles a poposit după 1998 în Transilvania inițial și a făcut o mare pasiune pentru locuri, oameni, natură încă sălbatică. Într-o convergență simbolică desăvârșită, Charles a găsit în Transilvania încarnarea valorilor sale dragi, personale: tradiții de familie seculare, bijuterii arhitectonice, spațiul rural neîntinat de modernitate, meserii și obiceiuri ancestrale, păduri și pajiști nestricate, specii de flori și fluturi dispărute din patria sa natală și pe care, în calitate de botanist amator, dar pasionat, le-a admirat și colecționat. Interesul pe linie de familie s-a transformat într-o pasiune tenace. Iar noi, românii, ne-am trezit cei mai câștigați beneficiari ai pasiunii lui Charles pentru Transilvania, ulterior pentru România întreagă. Prințul Charles a dat de atunci o nouă față satelor prevăzute cu biserici medievale fortificate, prin încurajarea proiectelor UNESCO și patronarea în numele Casei regale britanice a unora dintre ele. Un periplu prin buchetul de sate din jurul Sighișoarei sau al Brașovului cu astfel de minuni istorice, odinioară în paragină (Biertan, Moșna, Copșa Mare, Mălăncrav, Alma Vii etc.) poate fi un tur la fel de valoros ca o incursiune în castelele de pe Valea Rinului sau a Loarei. Proiectul lui Charles de a modela prin exemplu personal turismul rural prietenos prin reabilitarea vechilor case sătești și conservarea obiceiurilor de ospeție străbună a pus Transilvania pe harta turistică a lumii. Apelurile sale repetate la respectarea patrimoniului natural, munți, codri, Delta Dunării, oferind în contrapartidă exemplul țării sale care și-a pierdut pădurile prin exploatare nesăbuită, a alertat organizații serioase de mediu și decidenți politici.

România și-a arătat în nu puține ocazii gratitudinea față de continuul efort al lui Charles de a ne sprijini și promova țara. Dar parcă mai mult decât ocaziile solemne în care s-au rostit discursuri prezidențiale sau parlamentare, prințul Charles a prețuit decernarea titlului de Doctor Honoris Causa oferit de Universitatea din București, prilej cu care a oferit un discurs excepțional, reiterând temele și pasiunile sale: Transilvania, România, natură și cultură. Și într-un alt prilej, de data aceasta dureros, decesul Regelui Mihai, prințul Charles a vorbit cu simplitate și afecțiune despre admirația pe care i-a purtat-o pe tot parcursul vieții. Charles l-a considerat mereu un model pe Regele Mihai: modestie, curățenie spirituală, patriotism autentic.

INVITAȚIA OFICIALĂ ȘI SIMBOLISTICA EI

În așteptarea marii sărbători, Coronation Day, Casa regală a recurs la cel mai celebru heraldist din Anglia pentru a crea o invitație la mult așteptatul eveniment. La prima vedere, invitația seduce prin vioiciunea coloritului, prin grafica diafană, prin impresia de grație. De regulă, aceste invitații princiare sunt mult mai formale și este evident că adresabilitatea lor pare extrem de selectă. În acest caz, impresia este de invitație adresată întregii lumi, așa cum, cel mai probabil, stilul viitorului suveran va fi puternic reformat. De la o secție atentă, princiară, la o mult mai largă adresabilitate. Tradiție și modernitate într-un perpetuu echilibru. La o mai atentă privire și poate cu ajutorul unor surse culte, invitația oferă o întreagă simbolistică mai mult sau mai puțin ocultă. Sunt acolo specii de flori și plante legate de întreg spațiul Marii Britanii, dar și simboluri de familie, de la blazoane princiare, la membri mai comuni. Este și Biserica anglicană căreia regele Charles îi va fi călăuzitor, dar și trimiteri la un întreg univers de spiritualitate pre-creștină, specific civilizației celte. Este un apel intrinsec la deschidere și toleranță în care sunt absorbite toate cultele, toate păturile sociale, toate semințiile. Se vorbește deja în presa britanică despre simbolistica micului spiriduș din josul ilustrației, The Green Man, cum i se spune, o zeitate ocrotitoare din civilizația celtă. Și pentru că istoria este sau nu este un șir de coincidențe, iată că reprezentări ale lui Green Man se pot găsi sculptate pe frontispiciul bisericii cisterciene din satul Richiș de lângă Biertan. Biserică cisterciană, parte din mai multe edificii monahale din acest ordin, aduse în Transilvania de către primii teutoni, proveniți din Saxonia. O reală împletire de potriviri culturale care leagă peste timp invitația pentru Coronation Day de o biserică transilvană.

Pe 6 mai, va fi Coronation Day. Charles va fi, cum se spune, uns rege. România l-a „uns” de mult ambasador al său cu drepturi excepționale.

Iată de ce Avenor College se alătură acestei sărbători pornite de la o țară, Regatul Unit al Marii Britanii, și ajunsă o celebrare cu conotații universale.