25 Sep
2019
Pregătirea pentru schimbare

Despre modul în care sunt pregătiți copiii pentru tranziția între ciclurile de școlarizare la Avenor College, despre temele școlii și învățarea bazată pe proiect – project-based learning (PBL) – vorbește coordonatorul ciclului primar mare, Ramona Mucenic.

Bine v-am regăsit, dragi părinți și elevi,

Anul școlar pe care, cu ușoară nostalgie, l-am lăsat în urmă, rămâne un an memorabil pentru întreaga noastră comunitate: pe cât de intens, pe atât de marcat de momente plăcute, evenimente memorabile și rezultate excepționale obținute de elevi.

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a 2-a și a 4-a prin administrarea testelor specifice de Evaluare Națională a confirmat din nou capacitatea copiilor de a aplica, analiza și interpreta  cunoștințele acumulate. Mai mult decât atât, ne mândrim cu deprinderile de studiu individual pe care le dezvoltăm încă din clasele mici, pentru a crește elevi independenți, curioși, deschiși, capabili să lucreze în colaborare unii cu ceilalți.

Una dintre preocupările noastre constante este asigurarea unei tranziții cât mai ușoare între ciclurile de școlarizare. Indiferent dacă va merge la clasa pregătitoare, la ciclul primar mare, gimnaziu sau liceu, elevul comunității Avenor este pregătit treptat pentru schimbare, prin activități atent planificate.

În clasa a 4-a, copiii au fost familiarizați pe tot parcursul anului cu realitățile gimnaziului și ale clasei a 5-a, în particular. Și-au cunoscut o parte dintre viitorii profesori, au participat la lecții ale colegilor mai mari, au realizat proiecte împreună cu aceștia. În cel de-al doilea semestru, parte din calificativele specifice ciclului primar au fost dublate de note/punctaje, în așa fel încât viitorii elevi de gimnaziu s-au obișnuit treptat cu noul sistem de notare. Învățătoarele și profesorii se întâlnesc periodic pentru a monitoriza progresul elevilor și pentru a gândi împreună cele mai eficiente strategii care să asigure evoluția acestora, din punct de vedere academic, emoțional sau comportamental.

Încă de anul trecut, temele școlii au devenit mai vizibile prin transformarea orei săptămânale de Assembly în modul PBL (Project-Based Learning). Obiectivul principal vizează extinderea învățării prin planificarea, organizarea și desfășurararea unor proiecte de grup cu caracter aplicat, cât mai mult ancorate în cotidian. Prin acest program de învățare transdisciplinară, exersăm competențe de tip soft skills prin care elevii apelează în mod natural și autentic la gândirea critică și creativă, demonstrând empatie și capacitatea de a lua decizii în grup.
Anul acesta avansăm către faza a doua a programului de învățare bazată pe proiect – PBL, fiind ghidați de David Taylor, specialist în abordarea cross-curiculară a învățării. Cele trei ore de PBL vor cuprinde arii curriculare diverse, integrând inclusiv elemente de Drama. Urmărim ca elevii noștri să exerseze exprimarea emoțiilor, să relaționeze mai bine unii cu alții, să-și dezvolte latura artistică. De asemenea, ne așteptăm ca ei să poată realiza mai multe conexiuni între disciplinele școlare și să propună soluții la probleme din viața reală.

Ne place să privim către viitor, să ne pregătim copiii pentru scenarii, realități sau meserii care încă nu există. De aceea, este important ca ei să dobândească acele calități care îi vor ajuta să se adapteze la orice situație. Îi dorim încrezători, creativi, implicați, responsabili, inovatori.”


Comentarii ()

Adaugă un comentariu

Grădinița Școala