27 Sep
2019
Tranziția către viața școlară

Mirela Voicu, Coordonatorul Ciclului Primar Mic, explică rolul jocului în procesul de adaptare prin care trec copiii atunci când fac tranziția de la grădiniță la școală.

Pentru a asigura un start bun elevilor din clasa pregătitoare, noi, învățătoarele, avem în vedere afirmația lui Edouard Claparède – „Jocul este cea mai bună introducere în arta de a munci”. Astfel, dezvoltarea integrală a elevului de vârstă școlară mică necesită un mod integrat de abordare a activităților de predare-învățare-evaluare prin joc.

Prin joc, copilul descoperă lumea, manipulează obiectele, dobândeşte cunoştinţe şi încredere în sine. Jocul asigură copiilor un mediu plăcut în care să-şi manifeste curiozitatea şi spontaneitatea, în care creativitatea şi experienţa personală să reprezinte elementul principal. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocazii oferite de rutina zilnică din școală, de interacțiunea cu ceilalți, de organizarea mediului din școală sau de activitățile și situațiile de învățare special concepute.

Clasa pregătitoare înlătură trecerea brutală de la grădiniţă la şcoală având rolul de a-i obișnui pe copii cu modul de socializare într-un mediu organizat, fapt care contribuie la dezvoltarea personalității lor. Aceasta va asigura trecerea treptată de la programul interactiv din grădiniță la mediul școlar, cu program fix reprezintând pentru copilul de 6 ani un univers al poveștilor, al învățării prin joc, și nu un spațiu rigid al cunoașterii, al constrângerii. Copilul învaţă jucându-se şi în acelaşi timp se familiarizează cu atmosfera din şcoală.

Copiii vor avea un curriculum nou, adecvat vârstei, iar sala de clasă este adaptată vârstei lor, în aşa fel încât permite învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa 1, utilizând resurse de învăţare moderne. Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor consolida contactele cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire.


Comentarii ()

Adaugă un comentariu

Grădinița Școala